Projektinhallinta – millä mallilla?

Onko yrityksessä tai organisaatiossa projektinhallinta kunnossa? Pitäisikö muidenkin kuin ICT-asiantuntijoiden ymmärtää tai osata eri kehittämismalleja?

ICT-kehittämiseen käytetään projekteissa monia malleja ja menetelmiä. Mikään malli ei ole ylitse muiden vaan niistä kannattaa valita tarpeeseen tarkoituksenmukaisin, jolla projektit sujuvat ja valmistuvat ajoissa – ainakin teoriassa.

Vesiputousmalli on perinteinen tapa tehdä projektissa jonona tehtäviä, joissa siirrytään aina seuraavaan vaiheeseen edellisen vaiheen valmistuttua. Malli sopii yleensä suureen ohjelmistoprojektiin, jossa on tehty tarkka ennakkosuunnitelma ja projekti on kertaluonteinen.

 

Projektinhallinta vesiputousmalli
Esimerkki vesiputousmallista

 

Tällä hetkellä yleisemmin suositaan ketterää kehitystä, jossa tuloksia tuotetaan jatkuvasti kehitysjaksoissa eli sprinteissä pala kerrallaan ja tuotetaan osia koko ajan eikä tähdätä yhteen päätepisteeseen. Kehitystiimi on itseorganisoituva ja suunnittelee kehitettävän toiminnallisuuskokonaisuuden toteuttamiseksi tarvittavat tehtävät.

Ketterässä mallissa palaverit ovat seremonioita, kuten esimerkiksi Sprintin suunnittelu, Sprintin retrospektiivi, Kehitysjonon työstö tai Sprintin katselmointi. Näissä suunnitellaan tulevaa sprinttiä, tarkastellaan toimintaa sprintissä, käydään läpi ja muokataan työjonoa sekä katselmoidaan sprintin tuotoksia.

Projektijohtaminen ketterä kehitys
Esimerkki ketterästä kehittämisestä

 

Ketterässä kehittämisessä kannattaa kiinnittää huomioita muuhunkin kuin seremonioihin. Pelkästään niiden pitäminen ei tarkoita toiminnan tai kehittämisen ketteryyttä. Toiminnan ketteröittämistä voidaan kuvata jatkuvana polkuna, jolla pyritään löytämään jatkuvasti parempia tapoja tuottaa asiakkaalle tai yritykselle palveluja.

Kanban on puolestaan ketterän kehittämisen muunnelma, jossa ei ole sprinttejä. Jokaisessa työprosessissa voi tai saa olla tekeillä tietty määrä tehtäviä, joita edistetään työvaiheesta toiseen sitä mukaan, kun seuraavaan vaiheeseen tulee tilaa. Tehtävät löytyvät esimerkiksi Kanban-taulusta, jossa tehtävät on jaettu sarakkeisiin niiden tilan ja edistymisen mukaan. Kanbania kannattaa harkita etenkin, jos suurimmat muutokset on jo tehty ja työt ovat pitkälti pienkehitystä tai ylläpitoa.

 

 

Projektinhallinta kanban
Kanban esimerkki

 

Kun projektien ja tiimien määrät kasvavat suuremmiksi, saatetaan tarvita lisää rakenteita ohjaamaan toimintaa. Tähän tarkoitukseen löytyy muun muassa SAFe eli Scaled Agile Framework, jossa ketterät menetelmät mitoitetaan koko organisaatioon. SAFe ei yleisesti sovellu pienille yrityksille, sillä suosituksena on, että ketteriä tiimejä pitää olla useita ja niissä yhteensä yli 50 osallistujaa. SAFe sisältää periaatteet ja käytännöt liiketoiminnan ketteryydelle Lean-, Agile- ja DevOps- menetelmiä käyttämällä. Keskeisenä käsitteenä on ketterä toimitusjuna, joka toimittaa ratkaisuja sidosryhmien kanssa kiinteällä, sovitulla aikataululla ketterien tiimien muodostamana tiimien tiiminä.

Projektinhallintamallin tulisi olla joustava ja sopeutua organisaation tarpeisiin. Organisaatiot muokkaavat yleensä oman hallintamallinsa projektin luonteen tai koon tai omien tarpeidensa sekä toimintatapojensa perusteella. Mallia ei yleensä löydy valmiina, vaan se rakennetaan ja sitä kehitetään jatkuvasti kokemusten myötä. Mallia kehitetään sekä projektien aikana että niiden jälkeen ja tällä pyritään jatkuvaan mallin parantamiseen.

 

Lassi-Pekka Laitinen

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut asiantuntijamme Lassi-Pekka Laitinen.

Mikäli haluat keskustella projektinjohtamiseen liittyen, ole yhteydessä tai lue lisää projektijohtamisen palveluistamme.