Projektitoimisto tukena Väyläviraston tietohallinnon rakentamisessa

Consultor Finland Oy on valittu toimittamaan projektitoimistopalvelua Väyläviraston tietohallinnon muodostamisprojektien tueksi. Kilpailutus suoritettiin Hanselin IT-konsultoinnin puitesopimuksen alaisena kilpailutuksena.

Liikenne- ja viestintäministeriön vastuualueen virastouudistuksessa Tiehallinnosta, Ratahallintokeskuksesta ja Merenkulkulaitoksesta muodostetaan yksi liikenteen väylistä vastaava Väylävirasto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2010. Tietohallintotoimintojen osalta on käynnistetty Väyläviraston aloitusvalmiuden varmistamiseen liittyviä tietohallintoprojekteja.

Näitä kehitysprojekteja tukemaan on muodostettu projektitoimisto, jonka tehtävinä on mm. projektisalkun hallinnan tuki, projektinhallinnan tuki projektipäällikölle, hankintojen tuki ja viestintä- ja assistenttipalvelut.