Projektin­hallinta­palveluita valtio­varain­ministeriölle

Valtiovarainministeriö kilpailutti projektinhallinnan asiantuntijapalveluita käyttäen kilpailutuksessa Hansel Oy:n Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021 -puitejärjestelyä. Kilpailutuksen tuloksena Consultor valittiin toimittamaan asiantuntijoita tukemaan valtiovarainministeriön koordinoiman, sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelmasta vastaavan hanketoimiston työtä. Hankinnan arvioitu laajuus on 300 henkilötyöpäivää vuodessa.

Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelma keskittyy sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheeseen. Hallituksen linjaama ohjelma toteuttaa julkisen hallinnon ja palveluiden digitalisointia käytännön tasolla. Ohjelmaa koordinoi valtiovarainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ohjelmasta vastaavan hanketoimiston keskeisin tehtävä on johtaa ja ohjata muutosohjelman toimeenpanoa.

Consultorin hanketoimistolle toimittamien asiantuntijoiden tehtävinä olivat hankesuunnittelun ja -johtamisen, hankesalkun hallinnan ja toimeenpanon sekä hankkeiden arvioinnin tukeminen sekä projektihallintoon liittyvät analyysit.

Ei hakutuloksia