Consultorilta projektinhallintapalveluita valtiovarainministeriölle

Valtiovarainministeriö kilpailutti projektinhallinnan asiantuntijapalveluita käyttäen kilpailutuksessa Hansel Oy:n Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021  -puitejärjestelyä. Kilpailutuksen tuloksena Consultor valittiin toimittamaan asiantuntijoita tukemaan valtiovarainministeriön koordinoiman, sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelmasta vastaavan hanketoimiston työtä. Hankinnan arvioitu sitoumukseton laajuus on 300 htp/vuosi.
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelma keskittyy sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheeseen. Hallituksen linjaama ohjelma toteuttaa julkisen hallinnon ja palveluiden digitalisointia käytännön tasolla. Ohjelmaa koordinoi valtiovarainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ohjelmasta vastaavan hanketoimiston keskeisin tehtävä on johtaa ja ohjata muutosohjelman toimeenpanoa.
Consultorin hanketoimistolle toimittamien asiantuntijoiden tehtävinä ovat hankesuunnittelun ja -johtamisen, hankesalkun hallinnan ja toimeenpanon sekä hankkeiden arvioinnin tukeminen sekä projektihallintoon liittyvät analyysit. Hanketoimisto voi teettää konsulttityönä myös muita sen tehtäviin liittyviä selvityksiä.
”Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä maakuntien on varmistettava itselleen toimivat tietojärjestelmät ja palvelut lyhyessä ajassa. Tämä on valtava ponnistus ja olemme otettuja saadessamme olla tässä muutoksessa tukena”, toteaa Consultorin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Virtanen.
Julkisen hallinnon digitalisointi kuuluu valtiovarainministeriön vastuualueeseen. Käytännössä tehtävien toteutuksesta huolehtii ministeriön JulkICT-osasto, jonka vastuulla ovat muun muassa tuleviin maakuntiin liittyvä tiedonhallinta sekä yhteiset tietojärjestelmät.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultorilta projektinhallintapalveluita Verohallinnolle

Verohallinto kilpailutti projektinhallinnan asiantuntijapalvelut käyttäen kilpailutukseen Hansel Oy:n Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021  -puitejärjestelyä. Consultor valittiin toimittajaksi perinteisten projektimallien osa-alueelle, joka on yksi hankinnan neljästä osa-alueesta. Kunkin osa-alueen sitoumukseton laajuus on 300 htp/vuosi.
Verohallinto on lähivuosina uudistamassa palveluitaan ja tekemässä isoja uudistuksia tietojärjestelmäänsä. Uudistuksissa muun muassa lisätään verotuksen reaaliaikaisuutta ja kehitetään verotuksen seuraamusmaksujärjestelmää. Näihin monipuolisiin ja vaativiin tietohallinnon tehtäviin haettiin kilpailutuksessa yhteistyökumppaneita.
Asiantuntijoiden tehtävänä on suunnitella ja valvoa sekä vastata kokonaisuudessaan projektien läpiviennistä aina resursoinnista budjettiin ja aikataulusta tavoitteisiin asti. ”Consultor odottaa uuden sopimuksen myötä mielenkiintoisia tehtäviä ja pääsyä näköalapaikalle auttamaan Verohallintoa näissä mittavissa uudistuksissa”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
Verohallinnossa työskentelee noin 4800 henkilöä ja toimipisteitä on lähes sata eri puolilla Suomea. Verohallinnon asiakkaisiin kuuluu henkilöasiakkaita, maatalouden harjoittajia ja yritysasiakkaita. Verohallinto kerää vuosittain yli 56 miljardia euroa verotuloja, joilla kehitetään ja ylläpidetään yhteiskunnan palveluita.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi