Consultorilta projektinhallintapalveluita Verohallinnolle

Verohallinto kilpailutti projektinhallinnan asiantuntijapalvelut käyttäen kilpailutukseen Hansel Oy:n Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021  -puitejärjestelyä. Consultor valittiin toimittajaksi perinteisten projektimallien osa-alueelle, joka on yksi hankinnan neljästä osa-alueesta. Kunkin osa-alueen sitoumukseton laajuus on 300 htp/vuosi.
Verohallinto on lähivuosina uudistamassa palveluitaan ja tekemässä isoja uudistuksia tietojärjestelmäänsä. Uudistuksissa muun muassa lisätään verotuksen reaaliaikaisuutta ja kehitetään verotuksen seuraamusmaksujärjestelmää. Näihin monipuolisiin ja vaativiin tietohallinnon tehtäviin haettiin kilpailutuksessa yhteistyökumppaneita.
Asiantuntijoiden tehtävänä on suunnitella ja valvoa sekä vastata kokonaisuudessaan projektien läpiviennistä aina resursoinnista budjettiin ja aikataulusta tavoitteisiin asti. ”Consultor odottaa uuden sopimuksen myötä mielenkiintoisia tehtäviä ja pääsyä näköalapaikalle auttamaan Verohallintoa näissä mittavissa uudistuksissa”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
Verohallinnossa työskentelee noin 4800 henkilöä ja toimipisteitä on lähes sata eri puolilla Suomea. Verohallinnon asiakkaisiin kuuluu henkilöasiakkaita, maatalouden harjoittajia ja yritysasiakkaita. Verohallinto kerää vuosittain yli 56 miljardia euroa verotuloja, joilla kehitetään ja ylläpidetään yhteiskunnan palveluita.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Maakuntien tilakeskus valitsi Consultorin

Maakuntien tilakeskus Oy kilpailutti liiketoimintansa käynnistämiseen liittyvät ICT-asiantuntijapalvelujen hankinnat. Kilpailutuksen tuloksena Consultor valittiin auttamaan Maakuntien tilakeskusta liiketoiminnan käynnistämisessä.
Tilakeskukselle määritellään ja rakennetaan yhdet yhteiset järjestelmät vastaamaan kaikkien maakuntien tarpeisiin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään valmisratkaisuihin priorisoiden kuitenkin järjestelmien muunneltavuutta esimerkiksi henkilömäärän kasvuun sekä ydintoimintoja tukevien palveluiden, kuten vuokrauksen, ylläpidon ja rakentamisen kehittämiseen.
Consultorin mahdollisia tulevia konsultointitehtäviä Maakuntien tilakeskukselle ovat määrittelyt, tieto- ja kokonaisarkkitehtuurin kehitys, prosessikehitys, tietoturva, tietovarastoinnin kehitys ja projektinhallinta.
Hansel toteutti kilpailutuksen kevennettynä kilpailutuksena ja se perustuu Hanselin Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021 -puitejärjestelyyn.
Maakuntien tilakeskus Oy on sote- ja maakuntauudistuksen osana perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista. Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkaita ovat maakuntauudistuksen yhteydessä syntyvät 18 maakuntaa, joille se vuokraa omistamiaan toimitiloja ja vastaa sen omistukseen tulevien kiinteistöjen ylläpidosta.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Toimitusjohtajan blogi: Osaamisen kehittämisen sietämätön vaikeus

Olin syyskuussa kaksi päivää Kuntamarkkinat-messuilla keskustelemassa niin paljon ympäröivän yhteiskunnan sähköistämisestä, että kirjaimet ”d”, ”i” ja ”g” kuluivat suussa mahdotonta vauhtia – näistä vieläpä ”i” kaksinkertaista vauhtia. Eskon ohella moni muukin on kokenut maailman muuttuvan ja yhteenvetona messupäivistä voisikin todeta, että alati vähenevien tekevien käsien kaveriksi halutaan nyt myös kansalaisen kädet mukaan talkoisiin. Tämä asettaa organisaatioiden toiminnalle aika suuria paineita ja odotuksia. (lisää…)