Blogi: Ketterän projektin dokumentaatio 3/3 – varautuminen ketterää ylläpitovaihetta varten

Projektin toteutusvaiheen jälkeen lopputulos kannattaa toki dokumentoida varsin perinteisin menetelmin, mutta käyttötarkoitus mielessä pitäen.
Dokumentoi tarpeen mukaan
Mikä on järjestelmän suunniteltu elinikä? Onko jatkokehitystä jo tiedossa? Onko elinkaari niin pitkä, että ylläpitoa ja laajennuksia joutuvat tekemään kokonaan eri henkilöt kuin alkuperäinen toteutustiimi? 15 vuoden käyttöiän, lakimuutoksista ylläpitotarpeita saavan järjestelmän dokumentaation pitää olla erilainen kuin vaikkapa sähköisen asioinnin pilottiprojektin. Jos käyttöikä on lyhyt ja muutostarpeita ei ole, tarvitaanko oikeastaan syvällistä tai mitään dokumentaatiota?
(lisää…)

Blogi: Ketterän projektin dokumentaatio 2/3 – suunnittelusta toteutukseen

Ketterän projektin suunnittelijoiden oman työdokumentaation pitää olla informaatiotiheydeltään korkea, fyysiseltä laajuudeltaan pienin mahdollinen. Dokumentaation pitää tukea iteratiivista, tarkentuvaa työskentelytapaa, koska laajemmassa kokonaisuudessa ei saa mikään osa unohtua vasta projektin loppusuoralla havaittavaksi.
Pidä kokonaisuus mielessä
Suunnittelijan pitää muutenkin pitää päässään kaikki oleellinen informaatio, työdokumentaation merkitys on lähinnä varmistaa kokonaisuuden rakenne ja yksityiskohtien sisältö. Eri osa-alueiden tasapuolinen edistäminen on suunnittelussa aivan yhtä tärkeää kuin yhden osa-alueen sisältö. Vasta mielekäs kokonaisuus edes mahdollistaa hyvän lopputuloksen.
(lisää…)

Blogi: Ketterän projektin dokumentaatio 1/3 – lähtökohdat kuntoon ennen aloittamista

Jokainen toteutusprojekti on jossain määrin omanlaisensa. Pitäisikö suunnittelun ja toteutuksen dokumentaation olla kuitenkin joka projektissa samanlainen? Miten yksi tapa kuvata sisältöä ennen toteutusta, toteutuksen aikana ja sen jälkeen voisi olla aina sopivin?
Aivan varmasti mahdollisuuksia tehdä asioita parhaalla mahdollisella tavalla menetetään, jos aina tyydytään vakiomalliin.
Varmista dokumenttien ajantasaisuus
Projektin ei tarvitse olla kovinkaan suuri, kun dokumentaatiokertymä muodostuu epäkäytännölliseksi. Epäkäytännöllisyys voi aiheutua dokumenttien lukumäärästä, laajuudesta, hajanaisuudesta… missä se-ja-se dokumentti on? Onko tämä uusin versio? Onko tämä ajan tasalla?
(lisää…)

Blogi: Scrum, Test Managerin painajainen?

Ketteryys on päivän sana. Pitää joustaa ja olla valmiina jatkuviin muutoksiin. Tässä artikkelissani en edes pyri tarjoamaan ratkaisuja niihin kaikkiin ongelmiin, joita ketteryydestä saattaa aiheutua, vaan pikemminkin tuomaan esiin mahdollisia toiminnallisen testauksen ongelmakohtia, jotta niihin osattaisiin oikeasti myös testauksen näkövinkkelistä varautua.
Mitä vasten testaus tapahtuu?
Perinteisessä testauksessa puhutaan käyttötapauksista, jotka puretaan auki testitapauksiksi. Näin testauksesta jää myös jälki, mitä on täsmälleen ottaen testattu, mitä arvojoukkoja on käytetty, mitkä ovat olleet testauksen tulokset, jne. Ketterässä testauksessa testauksen käytettävissä on pyrähdysten (sprint) tehtävälistalta (backlog) poimitut, kyseisen pyrähdyksen toteuttamat käyttäjätarinat.
(lisää…)