Maakuntien tilakeskus valitsi Consultorin

Maakuntien tilakeskus Oy kilpailutti liiketoimintansa käynnistämiseen liittyvät ICT-asiantuntijapalvelujen hankinnat. Kilpailutuksen tuloksena Consultor valittiin auttamaan Maakuntien tilakeskusta liiketoiminnan käynnistämisessä.
Tilakeskukselle määritellään ja rakennetaan yhdet yhteiset järjestelmät vastaamaan kaikkien maakuntien tarpeisiin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään valmisratkaisuihin priorisoiden kuitenkin järjestelmien muunneltavuutta esimerkiksi henkilömäärän kasvuun sekä ydintoimintoja tukevien palveluiden, kuten vuokrauksen, ylläpidon ja rakentamisen kehittämiseen.
Consultorin mahdollisia tulevia konsultointitehtäviä Maakuntien tilakeskukselle ovat määrittelyt, tieto- ja kokonaisarkkitehtuurin kehitys, prosessikehitys, tietoturva, tietovarastoinnin kehitys ja projektinhallinta.
Hansel toteutti kilpailutuksen kevennettynä kilpailutuksena ja se perustuu Hanselin Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021 -puitejärjestelyyn.
Maakuntien tilakeskus Oy on sote- ja maakuntauudistuksen osana perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista. Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkaita ovat maakuntauudistuksen yhteydessä syntyvät 18 maakuntaa, joille se vuokraa omistamiaan toimitiloja ja vastaa sen omistukseen tulevien kiinteistöjen ylläpidosta.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Patio-palvelu poimii tiedon näkyviin

AluPatioehallintovirastot ovat ottaneet käyttöön uuden tietojohtamisen palvelualustan. Patio-portaalin on toteuttanut aluehallintovirastojen tietoyksikkö yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHAn ja Consultorin kanssa. Patio-portaali tarjoaa intra-, ekstra- ja internet-tasoisen pääsyn erilaisiin aluehallinnon tietovarantoihin.

Peruspalvelujen saatavuus 2015 julkaistu
Patio tarjoaa eri päätelaitteille sovitettuna alueellista tietoa muun muassa asukkaiden perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta, peruspalvelujen saatavuudesta, väestön hyvinvoinnin tilasta sekä asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Palvelussa on nyt julkaistu vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin valtakunnallinen aineisto. Arvioinnissa vertaillaan peruspalvelujen tilaa eri puolella Suomea ja tehdään toimenpide-ehdotuksia analyysien pohjalta päätöksenteon tueksi.
Sujuvuutta raportointiin, avoimuutta johtamiseen
Aluehallinnossa Patiota tullaan käyttämään muun muassa tulosraportoinnissa, toiminnan suunnittelussa ja ennakoinnissa. Patio on helppokäyttöinen työkalu, jolla voi poimia tietoa sekä valmistella, tuottaa ja julkaista raportteja ja aineistoja. Ainutlaatuisia aluekohtaisia tilannekuvia ja asiantuntija-analyysejä sisältävä Patio toimii myös tärkeänä julkishallinnon tietojohtamisen välineenä tehden päätöksenteosta entistä läpinäkyvämpää.
”Uudessa Patiossa olemme tyytyväisiä erityisesti näppärään tietojen suodatustoimintoon metatietojen avulla. Raporttien esivalmisteluprosessi ennen niiden julkaisua on niin ikään jotain uutta, joka helpottaa työtämme. Lisäksi Pation visuaalisuus ja grafiikka tukevat hyvin tiedon esittämistä”, kertoo kehittämispäällikkö Seppo Suorsa.
Consultor teknisenä tukena
Consultorin asiantuntijat vastasivat aluehallintovirastojen tekemän toiminnallisen tarvemäärittelyn pohjalta Pation teknisestä määrittelystä, suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta sekä testaamisesta ja laadunhallinnasta. Tutustu Patioon osoitteessa www.patio.fi ja lue lisää Pation teknisestä toteutuksesta.
Lisätietoja:
Aluehallintovirasto
Seppo Suorsa
Kehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@avi.fi
Tuomo Riekki
Tietohallintopäällikkö
etunimi.sukunimi@avi.fi
Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi