Consultor kumppanina PATU-palkkaturvajärjestelmän uudistamisessa

Palkkaturva turvaa työntekijän palkkasaatavat tilanteessa, jossa työnantaja on maksukyvytön. Palkkaturvan toimeenpanosta ovat aiemmin vastanneet kaikki ELY-keskukset ja 1.1.2016 alkaen keskitetysti vain Uudenmaan ELY-keskus.
Vuonna 2013 aloitettiin työ palkkaturvan hakemusjärjestelmän uudistamiseksi, sillä se haluttiin saada vastaamaan nykyisiin tarpeisiin. Silloin Etelä-Savon ELY-keskus/Aluehallinnon tietopalveluyksikkö AHTi valitsi kilpailutuksella Consultorin toteuttamaan järjestelmäuudistuksen osana laajempaa teknisen IT-konsultoinnin puitejärjestelyä asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden kehittämiseksi. Nykyisin järjestelmän kehitystä ja ylläpitoa koordinoi ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA.
PATU-palkkaturvajärjestelmä
PATU-palkkaturvajärjestelmä on palkkaturvaviranomaisten toiminnanohjausjärjestelmä, jossa käsitellään saapuneet palkkaturvahakemukset: laaditaan päätökset, suoritetaan maksut, pidätykset ja tilitykset sekä siirretään perittävät määrät perintään. Uudistettu järjestelmä on toiminut hyvin ja KEHA-keskus on saanut siitä järjestelmän käyttäjiltä hyvää palautetta.
Consultorilla toteutus- ja ylläpitovastuu
Vuoden 2013 alkaneen toteutus- ja kehitystyön jälkeen PATU-järjestelmä otettiin vaiheittain käyttöön vuonna 2015. Lopullisen version käyttöönotto tapahtui vuoden 2016 alussa. Consultor vastasi järjestelmän teknisestä toteutuksesta sekä käyttöönoton jälkeen ylläpidosta ja pienkehityksestä. Projekti toteutettiin käyttäen Microsoftin kehitysteknologiaa.
”Järjestelmässä käsitellään arkaluonteisia tietoja ja siitä on liittymiä maksuliikenne-, kirjanpito- ja perintäjärjestelmiin. Projektiryhmän muodostivat Consultorin, KEHAn sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat. Työskentely projektissa oli haastavaa, mutta miellyttävää. Koko tiimi sai paljon oppia palkkaturvasta ja siihen liittyvästä asianhallinnan prosessista”, kertoo Consultorin konsultti ja hallituksen puheenjohtaja Jyrki Virtanen.
Tukena myös siirrossa uudelle ylläpitäjälle
Järjestelmän ylläpito on juuri siirtynyt uudelle toimittajalle vuodenvaihteessa 2017-2018. Päävastuu ylläpidosta vuoden 2017 loppuun asti oli Consultorilla. ”Consultor on hoitanut osuutensa hyvin ja siirto uudelle ylläpitäjälle on sujunut jouhevasti. Tarvittaessa apua on saatu nopeasti ja henkilökemiatkin ovat toimineet”, kiittelee KEHA-keskuksen ryhmäpäällikkö Kai Pirttijärvi. ”Koska pohjatyö on tehty hyvin, olemme luottavaisia, että asiakaskokemus pysyy hyvänä jatkossakin.”
Lisätietoja:

KEHA-keskus
Kai Pirttijärvi
Ryhmäpäällikkö
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Osallistu T-Basen Microsoft-kursseille!

Consultorin osakkuusyritys T-Base Oy on tuonut syksyn 2017 aikana tarjolle omia kursseja. Nyt julkaistut kurssit painottuvat Microsoft Business Intelligence -teknologioihin ja ne on suunnattu järjestelmien pääkäyttäjille sekä raportoinnista kiinnostuneille.

”Kouluttaminen on aina ollut merkittävä osa T-Basen toimintaa, ja nyt laadituilla kursseilla haluamme tarjota asiakkaille enemmän tietoa koulutusosaamisesta”, kertoo T-Basen toimitusjohtaja Johanna Eskola. ”Kouluttajiemme kokemuksen mukaan kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua kursseille paikan päällä ja siksi T-Basen avoimet kurssit ovat online-toteutuksia, joihin voi osallistua omalta työpisteeltä.”

T-Basen nettisivuille tarjolle tuodut kurssit ovat valmiita kokonaisuuksia, joista on mahdollista laatia myös asiakaskohtaisia toteutuksia.

”Olemme ennenkin järjestäneet kursseja asiakkaiden toiveesta. Nyt tarjolle tuoduilla kursseilla pystymme paremmin palvelemaan asiakkaita kertomalla valmiista kokonaisuuksista. Kokemukseni mukaan monessa organisaatiossa paras lopputulos saavutetaan mukauttamalla valmis kurssi yrityksen omiin tarpeisiin ja ympäristöön. Näin on erityisesti, mikäli koulutettavia henkilöitä on useita”, toteaa T-Basen osakas Tero Ramu. Ramulla on on yli 15 vuoden kokemus Microsoft-teknologioiden kouluttamisesta.

T-Base täydentää kurssitarjoamaa myös ajankohtaisilla webinaareilla. Seuraava webinaari käsittelee Microsoftin analytiikkatyökalun Power BI:n ja SQL-kielen yhdistämistä. Webinaari järjestetään 1.2.2018 klo 9:00.
Lisätietoja kursseista ja webinaareista löydät T-Basen nettisivuilta: www.t-base.fi/koulutukset. Ilmoittautuminen kursseille ja webinaareihin tapahtuu Oppia.fi-portaalin kautta. Voit kysyä lisätietoa kursseista myös osoitteesta koulutukset@t-base.fi.
Lisätietoja:
T-Base Oy
Johanna Eskola
toimitusjohtaja
p. 050 358 8165
etunimi.sukunimi@t-base.fi
T-Base Oy on Microsoft-teknologioihin erikoistunut ICT-asiantuntijatalo.

Consultor integroi Energiavirastolle sähköisen allekirjoituksen

Consultor on tehnyt yhteistyötä Energiaviraston kanssa jo vuodesta 2010 alkaen. Viimeisimpänä projektina Consultor toteutti Microsoft Biztalk -pohjaisen integraatioratkaisun, jolla Energiaviraston substanssijärjestelmät voivat liittyä ulkoiseen sähköisen allekirjoituksen palveluun.
Consultorin toteuttama ratkaisu mahdollistaa Energiaviraston dokumenttien siirron Signicatin toimittamaan sähköisen allekirjoituksen palveluun sekä dokumenttien palauttamisen takaisin ja arkistoinnin. Toteutettu ratkaisu myös hallinnoi dokumentin tilaa allekirjoitusprosessissa. Ensi vaiheessa sähköiseen allekirjoituspalveluun on liittynyt Energiaviraston SharePoint-pohjainen intranet.logoev
”Ratkaisu mahdollistaa useiden manuaalisten käsittelyvaiheiden automatisoinnin. Voimme myös ottaa joustavasti käyttöön valtion palveluarkkitehtuurin mukaisia palveluita niiden tullessa tarjolle”, kertoo Energiaviraston johtaja Jukka Moisanen. ”Consultorin toimittama järjestelmä kuljettaa asiakirjan sähköisessä muodossa allekirjoituksesta arkistoon. Käyttäjän kannalta palvelu on vaivaton omaksua. Se onkin otettu meillä innokkaasti käyttöön.”
Energiavirasto edistää ja valvoo energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva Energiavirasto huolehtii yhdentyneiden sähkö- ja kaasumarkkinoiden toimivuudesta sekä verkkopalveluiden hinnoittelun kohtuullisuudesta.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi
Energiavirasto
Jukka Moisanen
Johtaja
etunimi.sukunimi@energiavirasto.fi

Consultor jatkokehittämään Kevan sijoitustiedon ja riskienhallinnan sovelluksia

keva_logo_suomiKunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista vastaava Keva on valinnut Consultorin toimittajakseen piensovellusten kehittämisessä ja ylläpidossa. Keva kilpailutti hankinnan KL-Kuntahankintojen IT-konsultointia koskevan puitejärjestelyn kautta.

Kevassa on käytössä IT-yksikön omana työnä toteutettuja, räätälöityjä piensovelluksia liittyen muun muassa varainhoitajien sijoitustietojen hallintaan sekä riskienhallintaan. Consultor vastaa sovellusten uusien ominaisuuksien määrittelystä, suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, testauksesta ja käyttöönotosta.
”Consultorin Microsoft-osaaminen vastasi hyvin tarpeisiimme ja yhteistyö ensimmäisen sovelluksen osalta on lähtenyt sujuvasti käyntiin”, Kevan IT-päällikkö Panu Rautala kertoo.
Keva huolehtii noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluista sekä vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.
Lisätietoja:
Keva
Panu Rautala
IT-päällikkö
etunimi.sukunimi@keva.fi
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultorista Microsoftin Silver Partner


Consultor on alkukesästä 2015 hakenut Microsoftin Silver Partner -kumppanuutta. Kumppanuuden saamiseksi yrityksellä tulee olla sertifioituja asiantuntijoita sekä referenssejä Microsoftin välineillä toteutetuista projekteista. Yhteistyön myötä Consultor saa mahdollisuuden vahvistaa entisestään osaamistaan Microsoftin teknologioista.

”Consultor on toteuttanut asiakkailleen lukuisia projekteja Microsoftin tuotteilla, joten kumppanuuden hakeminen oli meille luonteva seuraava askel”, kertoo Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
”Julkishallinnolle toimittamistamme projekteista voisin mainita esimerkiksi toimeksiantojen hallintajärjestelmän Eduskunnalle, Intranetin ja Extranetin SharePoint 2013 -alustalle Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeille sekä Maistraattien MERP-hankkeen asianhallinnan, jota teemme parhaillaan yhteistyössä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen KEHAn kanssa. Lisäksi saimme juuri puitesopimukset KL-Kuntahankintojen Microsoft-teknologialla toteutettaviin ratkaisuihin liittyviin asiantuntijapalveluihin ja tulemme jatkossa tarjoamaan palvelujamme myös kuntapuolelle”, Andersson jatkaa.

”On ilo ja kunnia saada Consultor mukaan Microsoftin kumppaniohjelmaan. Consultorin vahva osaaminen ja kokemus erityisesti julkishallinnon asiakkaiden parissa on omiaan luomaan hyvät edellytykset yhteistyölle, joilla asiakkaiden toimintaa kehitetään Microsoftin teknologioiden ja ratkaisujen avulla”, kertoo Microsoftin kumppaniliiketoiminnan kehitysjohtaja Matti Antila.

Microsoftin kumppaniohjelman avulla kumppanit voivat luoda kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa Microsoftin teknologioihin ja ratkaisuihin perustuen. Tarvittavat tiedot, koulutukset, tuotteet, pilvipalvelut ja kumppanien tuki liiketoiminnan luomiseksi löytyy kumppaniohjelmasta. Suomessa noin kaksituhatta kumppania hyödyntää omassa liiketoiminnassaan Microsoftin kumppaniohjelmaa.

logo (1)

 

 

Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Microsoft Oy
Matti Antila
Kumppaniliiketoiminnan kehitysjohtaja
etunimi.sukunimi@microsoft.com