Palkeet hankkii Consultorilta projektinhallintapalveluja

Consultor on voittanut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) kilpailutuksen teknisestä projektipäälliköstä tukemaan asiakasta SAP-migraation suunnitteluprosessissa.

Hankittaviin asiantuntijatehtäviin kuuluu muun muassa hankintayksikön avustaminen nykyisen SAP-version tarvittavien lähtötietojen määrittämisessä, keräämisessä ja tietojen validoinnissa sekä migraation mukanaan tuomien muutosten tunnistamisessa. Sopimus voi jatkua kilpailutusvaiheen jälkeiseen varsinaiseen projektinaikaiseen työhön, jossa tehtävinä ovat muun muassa toteutuksen suunnittelun ja määrittelyn ohjaaminen Palkeiden teknisenä projektipäällikkönä, toteutusprojektin etenemisen johtaminen, ohjaaminen ja valvominen sekä osallistuminen arkkitehtuurin kuvaamiseen, prosessien mallintamiseen ja palveluiden kuvaamiseen.

Sopimus on voimassa vuoden 2023 loppuun asti.

”Consultor toteuttaa parhaillaan Palkeille laajaa SAP Business Objects-raportoinnin modernisointiprojektia.  Siksi on hienoa, että pääsimme mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan SAP-migraatiota, joka tulee varmasti olemaan teknisesti haastava ja mielenkiintoinen projekti”, kertoo Consultorin johtava konsultti Pekka Ryhänen.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) on merkittävä valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva konsernipalvelujen tuottaja. Lisätietoa Palkeista www.palkeet.fi.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultorilta projektinhallintapalveluja Metsähallitukselle

Consultor Finland Oy voitti Metsähallituksen järjestämän kilpailutuksen tietoliikennepalveluiden hankintaprosessin projektinhallintapalveluista.

Consultorin asiantuntija toimii projektipäällikkönä Metsähallituksen jatkuvien tietoliikennepalvelujen kilpailutusprosessissa. Työ sisältää muun muassa kilpailutusmateriaalin tuottamista ja tietoliikennepalvelujen tarvekartoitusta sekä hankintaprosessin tukemista. Consultorin asiantuntija koordinoi sekä hankinnan suunnittelu- että toteutusprosessia markkinakartoituksesta tarjouspyyntöjen vertailuun ja päätöksentekoon saakka.

”Metsähallitus otti Consultorin mukaan osaksi kilpailutusprosessiaan. Konsultillamme on laaja tekninen osaaminen ja pitkä historia projekteista, joissa on suunniteltu ja toteutettu vaativia tietoliikenneratkaisuja. Uskon, että pystymme tukemaan asiakasta laadukkaan kilpailutuksen toteutuksessa”, toteaa johtava konsultti Pekka Ryhänen Consultorista.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä. Metsähallituksen hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita, ja sen haastavana tehtävänä on hoitaa ja käyttää näitä alueita niin, että ne hyödyttäisivät suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin. Lisätietoja www.metsa.fi

Lisätietoja:Tiedosto:Metsähallituksen logo.svg – Wikipedia

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

 

Consultorilta projektinhallintapalveluita valtiovarainministeriölle

Valtiovarainministeriö kilpailutti projektinhallinnan asiantuntijapalveluita käyttäen kilpailutuksessa Hansel Oy:n Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021  -puitejärjestelyä. Kilpailutuksen tuloksena Consultor valittiin toimittamaan asiantuntijoita tukemaan valtiovarainministeriön koordinoiman, sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelmasta vastaavan hanketoimiston työtä. Hankinnan arvioitu sitoumukseton laajuus on 300 htp/vuosi.
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelma keskittyy sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheeseen. Hallituksen linjaama ohjelma toteuttaa julkisen hallinnon ja palveluiden digitalisointia käytännön tasolla. Ohjelmaa koordinoi valtiovarainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ohjelmasta vastaavan hanketoimiston keskeisin tehtävä on johtaa ja ohjata muutosohjelman toimeenpanoa.
Consultorin hanketoimistolle toimittamien asiantuntijoiden tehtävinä ovat hankesuunnittelun ja -johtamisen, hankesalkun hallinnan ja toimeenpanon sekä hankkeiden arvioinnin tukeminen sekä projektihallintoon liittyvät analyysit. Hanketoimisto voi teettää konsulttityönä myös muita sen tehtäviin liittyviä selvityksiä.
”Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä maakuntien on varmistettava itselleen toimivat tietojärjestelmät ja palvelut lyhyessä ajassa. Tämä on valtava ponnistus ja olemme otettuja saadessamme olla tässä muutoksessa tukena”, toteaa Consultorin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Virtanen.
Julkisen hallinnon digitalisointi kuuluu valtiovarainministeriön vastuualueeseen. Käytännössä tehtävien toteutuksesta huolehtii ministeriön JulkICT-osasto, jonka vastuulla ovat muun muassa tuleviin maakuntiin liittyvä tiedonhallinta sekä yhteiset tietojärjestelmät.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultorilta projektinhallintapalveluita Verohallinnolle

Verohallinto kilpailutti projektinhallinnan asiantuntijapalvelut käyttäen kilpailutukseen Hansel Oy:n Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021  -puitejärjestelyä. Consultor valittiin toimittajaksi perinteisten projektimallien osa-alueelle, joka on yksi hankinnan neljästä osa-alueesta. Kunkin osa-alueen sitoumukseton laajuus on 300 htp/vuosi.
Verohallinto on lähivuosina uudistamassa palveluitaan ja tekemässä isoja uudistuksia tietojärjestelmäänsä. Uudistuksissa muun muassa lisätään verotuksen reaaliaikaisuutta ja kehitetään verotuksen seuraamusmaksujärjestelmää. Näihin monipuolisiin ja vaativiin tietohallinnon tehtäviin haettiin kilpailutuksessa yhteistyökumppaneita.
Asiantuntijoiden tehtävänä on suunnitella ja valvoa sekä vastata kokonaisuudessaan projektien läpiviennistä aina resursoinnista budjettiin ja aikataulusta tavoitteisiin asti. ”Consultor odottaa uuden sopimuksen myötä mielenkiintoisia tehtäviä ja pääsyä näköalapaikalle auttamaan Verohallintoa näissä mittavissa uudistuksissa”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
Verohallinnossa työskentelee noin 4800 henkilöä ja toimipisteitä on lähes sata eri puolilla Suomea. Verohallinnon asiakkaisiin kuuluu henkilöasiakkaita, maatalouden harjoittajia ja yritysasiakkaita. Verohallinto kerää vuosittain yli 56 miljardia euroa verotuloja, joilla kehitetään ja ylläpidetään yhteiskunnan palveluita.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Maakuntien tilakeskus valitsi Consultorin

Maakuntien tilakeskus Oy kilpailutti liiketoimintansa käynnistämiseen liittyvät ICT-asiantuntijapalvelujen hankinnat. Kilpailutuksen tuloksena Consultor valittiin auttamaan Maakuntien tilakeskusta liiketoiminnan käynnistämisessä.
Tilakeskukselle määritellään ja rakennetaan yhdet yhteiset järjestelmät vastaamaan kaikkien maakuntien tarpeisiin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään valmisratkaisuihin priorisoiden kuitenkin järjestelmien muunneltavuutta esimerkiksi henkilömäärän kasvuun sekä ydintoimintoja tukevien palveluiden, kuten vuokrauksen, ylläpidon ja rakentamisen kehittämiseen.
Consultorin mahdollisia tulevia konsultointitehtäviä Maakuntien tilakeskukselle ovat määrittelyt, tieto- ja kokonaisarkkitehtuurin kehitys, prosessikehitys, tietoturva, tietovarastoinnin kehitys ja projektinhallinta.
Hansel toteutti kilpailutuksen kevennettynä kilpailutuksena ja se perustuu Hanselin Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021 -puitejärjestelyyn.
Maakuntien tilakeskus Oy on sote- ja maakuntauudistuksen osana perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista. Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkaita ovat maakuntauudistuksen yhteydessä syntyvät 18 maakuntaa, joille se vuokraa omistamiaan toimitiloja ja vastaa sen omistukseen tulevien kiinteistöjen ylläpidosta.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi