Maakuntien tilakeskus valitsi Consultorin

Maakuntien tilakeskus Oy kilpailutti liiketoimintansa käynnistämiseen liittyvät ICT-asiantuntijapalvelujen hankinnat. Kilpailutuksen tuloksena Consultor valittiin auttamaan Maakuntien tilakeskusta liiketoiminnan käynnistämisessä.
Tilakeskukselle määritellään ja rakennetaan yhdet yhteiset järjestelmät vastaamaan kaikkien maakuntien tarpeisiin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään valmisratkaisuihin priorisoiden kuitenkin järjestelmien muunneltavuutta esimerkiksi henkilömäärän kasvuun sekä ydintoimintoja tukevien palveluiden, kuten vuokrauksen, ylläpidon ja rakentamisen kehittämiseen.
Consultorin mahdollisia tulevia konsultointitehtäviä Maakuntien tilakeskukselle ovat määrittelyt, tieto- ja kokonaisarkkitehtuurin kehitys, prosessikehitys, tietoturva, tietovarastoinnin kehitys ja projektinhallinta.
Hansel toteutti kilpailutuksen kevennettynä kilpailutuksena ja se perustuu Hanselin Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021 -puitejärjestelyyn.
Maakuntien tilakeskus Oy on sote- ja maakuntauudistuksen osana perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista. Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkaita ovat maakuntauudistuksen yhteydessä syntyvät 18 maakuntaa, joille se vuokraa omistamiaan toimitiloja ja vastaa sen omistukseen tulevien kiinteistöjen ylläpidosta.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultor jatkokehittämään Kevan sijoitustiedon ja riskienhallinnan sovelluksia

keva_logo_suomiKunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista vastaava Keva on valinnut Consultorin toimittajakseen piensovellusten kehittämisessä ja ylläpidossa. Keva kilpailutti hankinnan KL-Kuntahankintojen IT-konsultointia koskevan puitejärjestelyn kautta.

Kevassa on käytössä IT-yksikön omana työnä toteutettuja, räätälöityjä piensovelluksia liittyen muun muassa varainhoitajien sijoitustietojen hallintaan sekä riskienhallintaan. Consultor vastaa sovellusten uusien ominaisuuksien määrittelystä, suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, testauksesta ja käyttöönotosta.
”Consultorin Microsoft-osaaminen vastasi hyvin tarpeisiimme ja yhteistyö ensimmäisen sovelluksen osalta on lähtenyt sujuvasti käyntiin”, Kevan IT-päällikkö Panu Rautala kertoo.
Keva huolehtii noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluista sekä vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.
Lisätietoja:
Keva
Panu Rautala
IT-päällikkö
etunimi.sukunimi@keva.fi
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Määrittelyn ja testauksen asiantuntijapalveluja Vantaan kaupungille

Consultor on toimittanut marraskuusta 2015 alkaen verkkopalvelumäärittelyn asiantuntijapalveluja Vantaan kaupungin tietohallinnon tarpeisiin. ICT-projektisuunnittelija Piia Osmala on tyytyväinen yhteistyöhön Consultorin kanssa. ”Tavoitteenamme on saada Vantaan kouluille ja nuorisopalveluille yhdenmukaiset, reaaliaikaiset, helppokäyttöiset ja helposti ylläpidettävät, responsiiviset verkkosivut. Consultorin tarjoama asiantuntemus on auttanut meitä vaatimusmäärittelyssä ja hankintavaiheessa”, kertoo Osmala.Vantaa tiedote
Consultor valittiin myös testausasiantuntijapalvelujen toimittajaksi Vantaan ja Espoon yhdessä tekemän kilpailutuksen tuloksena. ”Olemme iloisia hyvin alkaneesta yhteistyöstä KL-Kuntahankintojen asiakkaiden kanssa”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson. ”Koemme, että laaja kokemuksemme valtionhallinnon hankkeista tuo paljon annettavaa myös kuntasektorin toimijoille.”
KL-Kuntahankintojen asiakkaita ovat suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, hankintarenkaat, kunnalliset liikelaitokset sekä kuntien omistamat konserniyhtiöt. Asiakkaat voivat sitoutua puitejärjestelyyn haluamiensa projektien tai hankintojen osalta, esimerkiksi vain yhden palvelualueen käyttöön tai yhteen hankkeeseen kerrallaan. Katso lisätietoa osoitteesta http://www.kuntahankinnat.fi/.
Consultor valittiin toimittajaksi KL-Kuntahankintojen ICT-asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyyn vuosille 2015-2019. Hankinta sisältää kuusi palvelualuetta, joista Consultor on mukana seuraavissa:
B. Suunnittelu- ja määrittelypalvelut
C. Ohjelmointi-, integrointi- ja testauspalvelut
D. Microsoft-teknologialla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut.
Lue lisää Consultorin tarjonnasta kuntasektorille.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi
Vantaan kaupunki
Piia Osmala
ICT-projektisuunnittelija
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Consultorin IT-konsultointipalvelut jatkossakin CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja korkeakoulujen käytettävissä

Consultor osallistui CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n järjestämään IT-konsultointipalvelujen puitejärjestelykilpailutukseen.   Hankinta piti sisällään kuusi osa-aluetta ja astuu voimaan syyskuusta 2015 alkaen, päättyen vuonna 2019. Consultor sai sopimukset seuraaville puitejärjestelyn osa-alueille:CSC_logo.svg

Hanke- ja projektinhallintapalvelut
Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut
Puitejärjestelyä voivat hyödyntää CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy sekä järjestelyssä mukana olevat korkeakoulut.
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria ja tarjoaa sen avulla kansallisia tietotekniikkapalveluita tutkimuksen, tieto-, opetus- ja tutkimushallinnon sekä kirjastojen, arkistojen, museoiden ja kulttuurin tarpeisiin.
Lue lisää.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi