Consultor toteutti Kuntakanvas-suunnittelutyökalun Espoon kaupungille

Consultor on toteuttanut Espoon kaupungille uuden Kuntakanvas-työkalun kaupungin eri toimintojen kehittämisen ja suunnittelun avuksi. Kuntakanvas auttaa kehittäjiä ja johtoa hahmottamaan toimintojen jäsentämistä ja edistää suunnitelmien yhteistä työstämistä sekä niistä viestimistä eri sidosryhmille. Kuntakanvas-työkalun käyttäjiä ovat ensi vaiheessa kaikki Espoon kaupungin kehittäjät ja johtamista tukevat toimijat. Myöhemmin käyttö laajenee.
Kuntakanvas on kehitetty liiketoiminnan kuvaamista varten. “Kuntakanvas-työkalun hyötyinä ovat erityisesti sen helppokäyttöisyys ja suunnitellun kokonaisuuden helppo hahmottaminen jo alkuvaiheessa”, kertoo Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson. Työkalu ohjaa käyttäjäänsä ottamaan huomioon sekä asiakkuuden että talouden näkökulman.
”Meillä oli olemassa työkalusta prototyyppi, jonka pohjalta tarvitsimme nopean ja kustannustehokkaan toteutuksen. Consultorilta löytyivät tähän tarpeeseen osaavat asiantuntijat. Consultor pystyi tarjoamaan myös palvelinalustan, jolloin saimme koko toteutuksen avaimet käteen -periaatteella”, kertoo Espoon kaupungin erityisasiantuntija, projektipäällikkö Piia Wollstén.
”Koekäyttäjät ovat olleet työkaluun tyytyväisiä. Espoossa työkalu on otettu käyttöön muun muassa johtamisen koulutuksissa. Työkalua hyödynnetään myös innovaatiotoiminnoissa ja sitä voivat hyödyntää myös yritykset uusien liiketoimintojen suunnittelussa”, Wollstén lisää.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi 
Espoon kaupunki
Piia Wollstén
Erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Patio-palvelu poimii tiedon näkyviin

AluPatioehallintovirastot ovat ottaneet käyttöön uuden tietojohtamisen palvelualustan. Patio-portaalin on toteuttanut aluehallintovirastojen tietoyksikkö yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHAn ja Consultorin kanssa. Patio-portaali tarjoaa intra-, ekstra- ja internet-tasoisen pääsyn erilaisiin aluehallinnon tietovarantoihin.

Peruspalvelujen saatavuus 2015 julkaistu
Patio tarjoaa eri päätelaitteille sovitettuna alueellista tietoa muun muassa asukkaiden perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta, peruspalvelujen saatavuudesta, väestön hyvinvoinnin tilasta sekä asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Palvelussa on nyt julkaistu vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin valtakunnallinen aineisto. Arvioinnissa vertaillaan peruspalvelujen tilaa eri puolella Suomea ja tehdään toimenpide-ehdotuksia analyysien pohjalta päätöksenteon tueksi.
Sujuvuutta raportointiin, avoimuutta johtamiseen
Aluehallinnossa Patiota tullaan käyttämään muun muassa tulosraportoinnissa, toiminnan suunnittelussa ja ennakoinnissa. Patio on helppokäyttöinen työkalu, jolla voi poimia tietoa sekä valmistella, tuottaa ja julkaista raportteja ja aineistoja. Ainutlaatuisia aluekohtaisia tilannekuvia ja asiantuntija-analyysejä sisältävä Patio toimii myös tärkeänä julkishallinnon tietojohtamisen välineenä tehden päätöksenteosta entistä läpinäkyvämpää.
”Uudessa Patiossa olemme tyytyväisiä erityisesti näppärään tietojen suodatustoimintoon metatietojen avulla. Raporttien esivalmisteluprosessi ennen niiden julkaisua on niin ikään jotain uutta, joka helpottaa työtämme. Lisäksi Pation visuaalisuus ja grafiikka tukevat hyvin tiedon esittämistä”, kertoo kehittämispäällikkö Seppo Suorsa.
Consultor teknisenä tukena
Consultorin asiantuntijat vastasivat aluehallintovirastojen tekemän toiminnallisen tarvemäärittelyn pohjalta Pation teknisestä määrittelystä, suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta sekä testaamisesta ja laadunhallinnasta. Tutustu Patioon osoitteessa www.patio.fi ja lue lisää Pation teknisestä toteutuksesta.
Lisätietoja:
Aluehallintovirasto
Seppo Suorsa
Kehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@avi.fi
Tuomo Riekki
Tietohallintopäällikkö
etunimi.sukunimi@avi.fi
Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi