Patio-palvelu poimii tiedon näkyviin

AluPatioehallintovirastot ovat ottaneet käyttöön uuden tietojohtamisen palvelualustan. Patio-portaalin on toteuttanut aluehallintovirastojen tietoyksikkö yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHAn ja Consultorin kanssa. Patio-portaali tarjoaa intra-, ekstra- ja internet-tasoisen pääsyn erilaisiin aluehallinnon tietovarantoihin.

Peruspalvelujen saatavuus 2015 julkaistu
Patio tarjoaa eri päätelaitteille sovitettuna alueellista tietoa muun muassa asukkaiden perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta, peruspalvelujen saatavuudesta, väestön hyvinvoinnin tilasta sekä asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Palvelussa on nyt julkaistu vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin valtakunnallinen aineisto. Arvioinnissa vertaillaan peruspalvelujen tilaa eri puolella Suomea ja tehdään toimenpide-ehdotuksia analyysien pohjalta päätöksenteon tueksi.
Sujuvuutta raportointiin, avoimuutta johtamiseen
Aluehallinnossa Patiota tullaan käyttämään muun muassa tulosraportoinnissa, toiminnan suunnittelussa ja ennakoinnissa. Patio on helppokäyttöinen työkalu, jolla voi poimia tietoa sekä valmistella, tuottaa ja julkaista raportteja ja aineistoja. Ainutlaatuisia aluekohtaisia tilannekuvia ja asiantuntija-analyysejä sisältävä Patio toimii myös tärkeänä julkishallinnon tietojohtamisen välineenä tehden päätöksenteosta entistä läpinäkyvämpää.
”Uudessa Patiossa olemme tyytyväisiä erityisesti näppärään tietojen suodatustoimintoon metatietojen avulla. Raporttien esivalmisteluprosessi ennen niiden julkaisua on niin ikään jotain uutta, joka helpottaa työtämme. Lisäksi Pation visuaalisuus ja grafiikka tukevat hyvin tiedon esittämistä”, kertoo kehittämispäällikkö Seppo Suorsa.
Consultor teknisenä tukena
Consultorin asiantuntijat vastasivat aluehallintovirastojen tekemän toiminnallisen tarvemäärittelyn pohjalta Pation teknisestä määrittelystä, suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta sekä testaamisesta ja laadunhallinnasta. Tutustu Patioon osoitteessa www.patio.fi ja lue lisää Pation teknisestä toteutuksesta.
Lisätietoja:
Aluehallintovirasto
Seppo Suorsa
Kehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@avi.fi
Tuomo Riekki
Tietohallintopäällikkö
etunimi.sukunimi@avi.fi
Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Määrittelyn ja testauksen asiantuntijapalveluja Vantaan kaupungille

Consultor on toimittanut marraskuusta 2015 alkaen verkkopalvelumäärittelyn asiantuntijapalveluja Vantaan kaupungin tietohallinnon tarpeisiin. ICT-projektisuunnittelija Piia Osmala on tyytyväinen yhteistyöhön Consultorin kanssa. ”Tavoitteenamme on saada Vantaan kouluille ja nuorisopalveluille yhdenmukaiset, reaaliaikaiset, helppokäyttöiset ja helposti ylläpidettävät, responsiiviset verkkosivut. Consultorin tarjoama asiantuntemus on auttanut meitä vaatimusmäärittelyssä ja hankintavaiheessa”, kertoo Osmala.Vantaa tiedote
Consultor valittiin myös testausasiantuntijapalvelujen toimittajaksi Vantaan ja Espoon yhdessä tekemän kilpailutuksen tuloksena. ”Olemme iloisia hyvin alkaneesta yhteistyöstä KL-Kuntahankintojen asiakkaiden kanssa”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson. ”Koemme, että laaja kokemuksemme valtionhallinnon hankkeista tuo paljon annettavaa myös kuntasektorin toimijoille.”
KL-Kuntahankintojen asiakkaita ovat suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, hankintarenkaat, kunnalliset liikelaitokset sekä kuntien omistamat konserniyhtiöt. Asiakkaat voivat sitoutua puitejärjestelyyn haluamiensa projektien tai hankintojen osalta, esimerkiksi vain yhden palvelualueen käyttöön tai yhteen hankkeeseen kerrallaan. Katso lisätietoa osoitteesta http://www.kuntahankinnat.fi/.
Consultor valittiin toimittajaksi KL-Kuntahankintojen ICT-asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyyn vuosille 2015-2019. Hankinta sisältää kuusi palvelualuetta, joista Consultor on mukana seuraavissa:
B. Suunnittelu- ja määrittelypalvelut
C. Ohjelmointi-, integrointi- ja testauspalvelut
D. Microsoft-teknologialla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut.
Lue lisää Consultorin tarjonnasta kuntasektorille.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi
Vantaan kaupunki
Piia Osmala
ICT-projektisuunnittelija
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Blogi: Scrum, Test Managerin painajainen?

Ketteryys on päivän sana. Pitää joustaa ja olla valmiina jatkuviin muutoksiin. Tässä artikkelissani en edes pyri tarjoamaan ratkaisuja niihin kaikkiin ongelmiin, joita ketteryydestä saattaa aiheutua, vaan pikemminkin tuomaan esiin mahdollisia toiminnallisen testauksen ongelmakohtia, jotta niihin osattaisiin oikeasti myös testauksen näkövinkkelistä varautua.
Mitä vasten testaus tapahtuu?
Perinteisessä testauksessa puhutaan käyttötapauksista, jotka puretaan auki testitapauksiksi. Näin testauksesta jää myös jälki, mitä on täsmälleen ottaen testattu, mitä arvojoukkoja on käytetty, mitkä ovat olleet testauksen tulokset, jne. Ketterässä testauksessa testauksen käytettävissä on pyrähdysten (sprint) tehtävälistalta (backlog) poimitut, kyseisen pyrähdyksen toteuttamat käyttäjätarinat.
(lisää…)