Blogi: Suunnitellako tietokantaa vai ei?

Kun hallittavien tietojen määrä on pieni, on lopputuloksen kannalta miltei yhdentekevää onko tietokanta kunnolla suunniteltu tai onko se jollain muulla tavalla orgaanisena sivutuotteena muotoutunut.
Kun taas tietoja on enemmän kuin karkkipussillinen, tilanne muuttuu dramaattisesti.
Miksi uutta järjestelmää ideoivaa, pohtivaa tai suunnittelevaa tulisi tietokannan edes kiinnostaa? Ja mikä se edes on?!
Tuo viimeinen kysymys on joidenkin vuosien takaa, ajalta ennen Consultoria. Asiakas sen kysyi projektin suunnittelupalaverissa. Seuraavaksi jätimmekin varsinaisen suunnittelun hetkeksi ja lähdimme selvittämään asiaa yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien kautta vertailussa Exceliin. Tässä ei nyt mennä siihen aihepiiriin, tietoa on tarpeeksi olemassa muutenkin.

Taustatietona niille, jotka eivät ole joutuneet tietokantoihin vielä perehtymään: kyseessä on varasto, jossa tiedot pidetään asianmukaisesti järjestyksessä ja turvassa. Tiedot löytyvät varastostaan tunnisteillaan tai muilla hakuehdoilla, niitä voidaan yhdistellä ja ynnätä, sekä paljon muuta.

(lisää…)