Määrittelyn ja testauksen asiantuntijapalveluja Vantaan kaupungille

Consultor on toimittanut marraskuusta 2015 alkaen verkkopalvelumäärittelyn asiantuntijapalveluja Vantaan kaupungin tietohallinnon tarpeisiin. ICT-projektisuunnittelija Piia Osmala on tyytyväinen yhteistyöhön Consultorin kanssa. ”Tavoitteenamme on saada Vantaan kouluille ja nuorisopalveluille yhdenmukaiset, reaaliaikaiset, helppokäyttöiset ja helposti ylläpidettävät, responsiiviset verkkosivut. Consultorin tarjoama asiantuntemus on auttanut meitä vaatimusmäärittelyssä ja hankintavaiheessa”, kertoo Osmala.Vantaa tiedote
Consultor valittiin myös testausasiantuntijapalvelujen toimittajaksi Vantaan ja Espoon yhdessä tekemän kilpailutuksen tuloksena. ”Olemme iloisia hyvin alkaneesta yhteistyöstä KL-Kuntahankintojen asiakkaiden kanssa”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson. ”Koemme, että laaja kokemuksemme valtionhallinnon hankkeista tuo paljon annettavaa myös kuntasektorin toimijoille.”
KL-Kuntahankintojen asiakkaita ovat suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, hankintarenkaat, kunnalliset liikelaitokset sekä kuntien omistamat konserniyhtiöt. Asiakkaat voivat sitoutua puitejärjestelyyn haluamiensa projektien tai hankintojen osalta, esimerkiksi vain yhden palvelualueen käyttöön tai yhteen hankkeeseen kerrallaan. Katso lisätietoa osoitteesta http://www.kuntahankinnat.fi/.
Consultor valittiin toimittajaksi KL-Kuntahankintojen ICT-asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyyn vuosille 2015-2019. Hankinta sisältää kuusi palvelualuetta, joista Consultor on mukana seuraavissa:
B. Suunnittelu- ja määrittelypalvelut
C. Ohjelmointi-, integrointi- ja testauspalvelut
D. Microsoft-teknologialla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut.
Lue lisää Consultorin tarjonnasta kuntasektorille.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi
Vantaan kaupunki
Piia Osmala
ICT-projektisuunnittelija
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Blogi: Ketterän projektin dokumentaatio 3/3 – varautuminen ketterää ylläpitovaihetta varten

Projektin toteutusvaiheen jälkeen lopputulos kannattaa toki dokumentoida varsin perinteisin menetelmin, mutta käyttötarkoitus mielessä pitäen.
Dokumentoi tarpeen mukaan
Mikä on järjestelmän suunniteltu elinikä? Onko jatkokehitystä jo tiedossa? Onko elinkaari niin pitkä, että ylläpitoa ja laajennuksia joutuvat tekemään kokonaan eri henkilöt kuin alkuperäinen toteutustiimi? 15 vuoden käyttöiän, lakimuutoksista ylläpitotarpeita saavan järjestelmän dokumentaation pitää olla erilainen kuin vaikkapa sähköisen asioinnin pilottiprojektin. Jos käyttöikä on lyhyt ja muutostarpeita ei ole, tarvitaanko oikeastaan syvällistä tai mitään dokumentaatiota?
(lisää…)