Keva tilaa Consultorilta SAS-ympäristön ylläpitopalveluita

Consultor Finland Oy voitti Kevan järjestämän tarjouskilpailun SAS-ympäristön teknisistä ylläpitotöistä.

Keva hankkii Consultorilta asiantuntijapalveluna SAS-ympäristön teknisiä ylläpitotöitä. Teemme ensin Kevan SAS-ympäristön kertaluonteisen päivitystyön, jonka jälkeen teemme säännöllisiä tilannekatsauksia sekä niiden perusteella erikseen hankittavia ylläpitotöitä. Lisäksi Consultorin asiantuntijat antavat Kevalle jatkuvaa tukea ylläpitotöihin.

Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Kevan asiakkaina on yhteensä 1,3 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa. Työnantaja-asiakkaita Kevalla on noin 2000.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

 

 

Consultor jatkokehittämään Kevan sijoitustiedon ja riskienhallinnan sovelluksia

keva_logo_suomiKunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista vastaava Keva on valinnut Consultorin toimittajakseen piensovellusten kehittämisessä ja ylläpidossa. Keva kilpailutti hankinnan KL-Kuntahankintojen IT-konsultointia koskevan puitejärjestelyn kautta.

Kevassa on käytössä IT-yksikön omana työnä toteutettuja, räätälöityjä piensovelluksia liittyen muun muassa varainhoitajien sijoitustietojen hallintaan sekä riskienhallintaan. Consultor vastaa sovellusten uusien ominaisuuksien määrittelystä, suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, testauksesta ja käyttöönotosta.
”Consultorin Microsoft-osaaminen vastasi hyvin tarpeisiimme ja yhteistyö ensimmäisen sovelluksen osalta on lähtenyt sujuvasti käyntiin”, Kevan IT-päällikkö Panu Rautala kertoo.
Keva huolehtii noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluista sekä vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.
Lisätietoja:
Keva
Panu Rautala
IT-päällikkö
etunimi.sukunimi@keva.fi
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi