Tietojärjestelmälle uusi elämä

Maailma on pullollaan organisaatioita ja niissä on lukematon määrä toimintaprosesseja tukevia järjestelmiä, jotka ovat organisaatiokohtaisesti sovitettuja. Ja niitä tulee lisää koko ajan. Järjestelmät ovat eri-ikäisiä, vaihtelevalla tavalla ylläpidettyjä ja dokumentoituja, mutta omistajilleen välttämättömiä.

Organisaatioilla on laajoja toimintaa ohjaavia järjestelmiä, pienen pieniä raportointityökaluja, oman tuotteen suunnitteluun tai tuotekehitykseen tehtyjä ja niin edelleen; listaa voisi jatkaa loputtomiin. Yksittäisiin prosesseihin voi liittyä useita toisiinsa kytkettyjä järjestelmiä. Vaikka tällaisesta toteutuksesta voi olla monta mieltä, se on kuitenkin realiteetti monille.

Jatkuva muutos organisaatioiden toiminnassa aiheuttaa haasteita sekä järjestelmille että toiminnalle niiden ympärillä. Miten järjestelmien kehittäminen, ylläpito ja tuki organisoidaan? Miten järjestelmät modernisoidaan kun tekninen kivijalka alkaa haurastua? Miten uudet mahdollisuudet automaation tai integraation alueella saadaan käyttöön? Mitä tapahtuu jos kehitystä ja ylläpitoa tekevä henkilö sairastuu, eläköityy tai poistuu palveluksesta? Miten hyvät ideat saadaan käyttöön nopeammin?

Ulkoistaminen ei ole uusi asia. Nykyään vähintään jokin osa järjestelmäarkkitehtuuria on lähes poikkeuksetta siirretty toisen yrityksen hoidettavaksi. Erityisesti organisaatioista toiseen muuttumattomat kokonaisuudet on hyvin yksinkertaista ulkoistaa, koska tarjontaa palveluissa on mittavasti ja hyödyt ilmeisiä.

Asiakaskohtaisesti sovitettujen järjestelmien osalta tilanne on toinen. Koska juurisyy ohjelmiston räätälöintiin on saada organisaation erityistarpeet täyttävä järjestelmä, ovat myös tarpeet ulkoistuskumppanille asiakaskohtaisia.

Palveluiden täytyy istua asiakkaan tarpeisiin yhtä saumattomasti kuin räätälöidyn ohjelmiston. Mistä löytää toimittaja, joka pystyy tarjoamaan sekä asiakkaan tilanteeseen sopivan teknisen osaamisen että tehokkaan palvelun asiakkaalle sopivassa muodossa?

Pian 15 vuoden ajan me olemme olleet asiakkaillemme tällainen kumppani. Tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden toteuttaa digitalisointia ilman, että kaikki täytyy laittaa uusiksi.

Tavoitteena on pyrkiä turvaamaan asiakkaille tehtyjen järjestelmien toimivuus tarjoamalla räätälöityjä osaamis- ja ulkoistuspalveluita. Näin tarjoamme asiakkaalle turvallisuutta ja tehokkuutta sekä mahdollisuuden pidentää jo tehtyjen järjestelmäinvestointien elinkaarta. Toteutamme asiakkaiden tarpeet joko vanhoihin järjestelmiin tai modernisoimme sovellukset joko palveluina tai toimituksina asiakkaan tahdon mukaisesti.

Palvelumme eivät ole hyllytavaraa, koska asiakkaammekaan eivät ole bulkkia.