Toimitusjohtajan blogi: Osaamisen kehittämisen sietämätön vaikeus

Olin syyskuussa kaksi päivää Kuntamarkkinat-messuilla keskustelemassa niin paljon ympäröivän yhteiskunnan sähköistämisestä, että kirjaimet ”d”, ”i” ja ”g” kuluivat suussa mahdotonta vauhtia – näistä vieläpä ”i” kaksinkertaista vauhtia. Eskon ohella moni muukin on kokenut maailman muuttuvan ja yhteenvetona messupäivistä voisikin todeta, että alati vähenevien tekevien käsien kaveriksi halutaan nyt myös kansalaisen kädet mukaan talkoisiin. Tämä asettaa organisaatioiden toiminnalle aika suuria paineita ja odotuksia.

Mistä puhutaan, kun puhutaan digitalisaatiosta?

Digitalisoinnin ympärillä on viime aikoina käyty melko kriittistäkin keskustelua. Onko sähköinen kansalaispalvelu digitalisaatiota vai vaatiiko se taakseen päästä päähän ulottuvan, sähköisen ja automatisoidun käsittelyketjun? Onko esimerkiksi sähköinen varauspalvelu digitalisaatiota, jos tuotteen joutuu kuitenkin vielä hakemaan paikan päältä? Hiljattain ajokorttinsa rikkoneena kansalaisena kehuisin kovasti Trafin tarjoamaa palvelua, jonka kautta uuden kappaleen tilaaminen tapahtui muutamassa minuutissa ja lopputuloksena kortti vieläpä ilmaantui kotipostilaatikkoon. Automaatioaste prosessissa tuntuu melko korkealta.

Onko sähköinen varauspalvelu digitalisaatiota, jos tuotteen joutuu kuitenkin vielä hakemaan paikan päältä?

Toiminnassa ja prosesseissa vielä kehitettävää

Messuosastomme kyselyyn vastanneista kuitenkin puolet oli sitä mieltä, että omassa organisaatiossa tärkein IT-osaamisen kehittämisen alue on toiminta ja prosessit. Sanottiin, että tietotekniikan pitäisi tukea paremmin organisaation tekemistä. Puhuttiin digitalisaatiosta, digiyhteiskunnasta ja digikansalaisesta ja näiden asettamista vaatimuksista organisaatioiden omalle osaamiselle. Keskusteltiin siitä, että kaiken kehittämisen lähtökohtana pitäisi olla nykyinen toiminta ja nykyiset prosessit, vaikkakaan muutoksilta ei tietenkään voi eikä pidä välttyä. Kahden päivän oppimäärällä sanoisin, että haasteena ei ole ongelman tunnistaminen, vaan kyky hahmottaa se, mitä digitalisaatio parhaimmillaan voisi tarkoittaa. Tämä vaatisi paitsi ongelman ymmärtämistä myös ratkaisumahdollisuuksien tuntemista.

Haasteena ei ole ongelman tunnistaminen, vaan kyky hahmottaa se, mitä digitalisaatio parhaimmillaan voisi tarkoittaa.

Tarvitaan yhteinen visio

Oma näkemykseni on, että digitalisaatio on visio, joka vaatii toteutuakseen niin palveluiden kuin prosessienkin automaation sekä yhteenliittämisen. Useissa kohdin on mahdotonta nostaa organisaation prosessien automaatioaste 100 %:n tasolle, mutta toisaalta kaikkialla pitäisi olla pakollista muuttaa tekemistä sellaiseksi, että toiminnan tehostaminen automaation ja itsepalvelun keinoin olisi mahdollisimman helppoa. Tämä vaatii varmasti muutoksia lainsäädännössä, omassa osaamisessa,  asenteissa – ja kaikkialla siinä välissä, mutta vision pitäisi olla kirkas ja ennenkaikkea yhteinen.

Digitalisaatio on visio, joka vaatii toteutuakseen niin palveluiden kuin prosessienkin automaation sekä yhteenliittämisen.

Saisiko olla asiantuntija-apua?

Juuri tässä me voimme auttaa. Olemme olleet ottamassa kymmeniä digiaskeleita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Hyvän kehittämistyön taustalla on ollut aina huolellinen selvitys siitä, missä ollaan ja mihin ollaan menossa. Olemme tukeneet asiakkaidemme osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja tuoneet oman mausteemme tekemisen kehittämiseen. Me emme toki voi kehittää asiakkaidemme osaamista omasta toiminnastaan, mutta voimme tuoda näkemyksiä ratkaisumalleista, joilla nykyistä toimintaa voidaan kehittää. Tehtävämme on yhtäältä auttaa vision luomisessa ja toisaalta toimittaa ratkaisuja, joiden avulla digitalisaatiovisiot voidaan toteuttaa ja hyödyt voidaan mitata. Hurjatkin visiot palvelevat tarkoitustaan, jos matka vision luomaan horisonttiin suunnitellaan huolellisesti ja tiedetään piste, josta kehittämistyöhön lähdetään. Matkaa kun ei voi jatkaa sieltä, missä ei vielä olla.

Tehtävämme on yhtäältä auttaa vision luomisessa ja toisaalta toimittaa ratkaisuja, joiden avulla digitalisaatiovisiot voidaan toteuttaa ja hyödyt voidaan mitata.