Tutustu eduskunnan caseemme

Consultor aloitti tammikuussa 2012 konsultoinnin liittyen eduskunnan sisäisen tietopalvelun toimeksianto- ja asianhallintajärjestelmään. Projektissa luotiin tietopalvelulle toimeksiantojen hallintajärjestelmä, joka toimii selvitys- ja analyysipalveluiden palvelukanavana, työpöytänä, arkistona sekä työnjohdollisena työkaluna.

Lue lisää casestä täältä.