Vain oikein kerätty, analysoitu ja mallinnettu data auttaa päätöksenteossa

Päättäjät haluavat hyvää ja helposti ymmärrettävää tietoa, jonka avulla johtaa liiketoimintoja oikeaan suuntaan. Tietoa, joka sekä raportoi yrityksen historiatapahtumista että avaa myös näkymää tulevaan. Tämä on varmasti monen yritysjohdon unelma. Mutta miten siihen päästään?

Yritysjohdon unelmasta tulee totta vain silloin, kun tietoa osataan varastoida ja kerätä sekä raportoida juuri oikeat asiat. Kun nämä haasteet ratkotaan ammattitaitoisesti, ollaan jo pitkällä tieto-ohjautuvuuden ja tiedolla johtamisen tiellä.

Asiantuntijat Tero Ramu ja Juha Kokkonen tuntevat organisaatioiden tuskan. Tietoa on tarjolla valtavasti, vaatimukset tietoturvan osalta kasvavat, toimintaympäristössä tapahtuu nopeita muutoksia ja toiminnalta vaaditaan tehokkuutta ja älykkyyttä. Samaan aikaan asiakkaat ja yhteistyökumppanit vaativat yhä reaaliaikaisempaa ja läpinäkyvämpää raportointia.

– Usein yrityksen tai organisaation data on hajallaan erilaisissa järjestelmissä. Tavallisesti toivomus on, että data kerätään tietovarastoon, josta se saadaan raporttimuotoon ”nappia painamalla”. Miten tietovarasto luodaan, miten data kerätään ja miten se saadaan analysoitavaan muotoon, on työ, jossa tarvitaan asiantuntijan mallinnusta, Tero Ramu ja Juha Kokkonen summaavat.

He korostavat, että vaikka nykyiset suhteellisen edulliset ja helppokäyttöiset työkalut – kuten Microsoftin Power BI – tekevät tiedon visualisoinnista ja analysoinnista lähes kaikille mahdollista, kannattaa asiantuntijan apuun luottaa, jotta käsittelyyn saadaan laadukasta dataa ja toimiva malli.

– On hyvä muistaa, että väärin kerätty, analysoitu ja mallinnettu data voi johtaa myös pahasti harhaan. Varsinkin silloin, kun dataa käytetään tulevaisuuden ennustamiseen, riski kasvaa, sillä datan osoittamaa jatkumoa pitää osata tulkita oikein.

Asiantuntijan ymmärrettävä liiketoimintaa

Myös asiantuntijalta vaaditaan paljon. Jotta lopputulokseksi saadaan raportti tai analyysi, jolla tiedolla johtaminen onnistuu, on ymmärrettävä sekä liiketoiminnan tarpeet että teknisen toteutuksen mahdollisuudet.

– Liiketoiminnan osaamista tarvitaan runsaasti, jotta tiedot voidaan kerätä riittävällä ja oikealla tavalla. On ymmärrettävä, mitä halutaan analysoida tai raportoida sekä se, mistä lähteistä tieto saadaan, Tero Ramu sanoo.

– Tämän vuoksi mallien luominen on yhteispeliä. Asiantuntija tarvitsee mukaan liiketoiminnan osaajia. Näin lopputuloksena saadaan laadukasta dataa ja fiksuja raportteja, eikä tehdä vääriä johtopäätöksiä vääränlaisen tiedon perusteella, Juha Kokkonen jatkaa.

Molemmat ovat sitä mieltä, että asiantuntijan briiffaaminen on erittäin tärkeää.

– Asiantuntijan pitää tuntea toimialan terminologia ja ymmärtää liiketoimintaa. Ja jotta projekti onnistuu ja lopputulos on oikeanlainen, hänelle pitää kertoa, mitkä ovat päämäärät tiedon käsittelyn suhteen. Pitää osata kertoa, millaista tietoa halutaan ulos ja mitä sillä tehdään, he summaavat.

Kun kaikki nämä peruslähtökohdat ovat kunnossa, voidaan määrittely- ja mallintamistyö aloittaa.

– Kun tieto sitten on saatavilla ja se on laadukasta, sen avulla voidaan ohjata liiketoimintaa. Datasta voi löytyä esimerkiksi liiketoiminnan kannattavuuteen tai asiakastyytyväisyyteen liittyviä havaintoja, jotka auttavat päätöksenteossa, Tero Ramu sanoo.

”Loppukäyttäjien koulutus on tiedolla johtamisessa ensiarvoista. Jos se unohtuu, koko iso työ voi valua hukkaan.”

-Tero Ramu

Tarvitaan helppokäyttöinen raportti ja hyvä koulutus

Pelkkä tiedon varastointi ja analysointi ei riitä. Datalla ei tee mitään, jos analyysia ei osata käyttää tai sitä luetaan väärin.

– Helppokäyttöinen ja -lukuinen raportti on loppukäyttäjälle se tärkein asia. Asiat pitää olla raportissa dokumentoituna niin, että sitä osataan varmasti tulkita oikein, Juha ja Tero muistuttavat.

He kertovat, että tällä hetkellä panostetaan erityisesti raporttien visuaalisuuteen.

– Microsoftin Power BI -työvälineellä pystytään visualisoimaan raportteja jo oikein hyvin, sanoo Tero, joka myös kouluttaa yrityksille Microsoftin tuotteita.

Iso osa Tero Ramun työtä onkin juuri kouluttamista. Hän sanookin, että loppukäyttäjien koulutus on tiedolla johtamisessa ensiarvoista. Jos se unohtuu, koko iso työ voi valua hukkaan.

– Usein pääkäyttäjät ovat prosessissa mukana alusta loppuun – ja se on hyvä asia. Näin he pääsevät parhaiten vaikuttamaan lopputulokseen. Tämän lisäksi jokainen raportti vaatii loppukäyttäjien kanssa koulutusta.

Jalkauttaminen ja projektin vieminen loppuun asti takaa, että data oikeasti otetaan hyötykäyttöön. Juuri loppukäyttäjien pitää ymmärtää, mikä kaikki on mahdollista ja miten he itse hyötyvät datasta ja raporteista. Tämä on varmin tapa saada heidät myös käyttämään raportteja. Näin säästetään kaikkien aikaa ja lopputulemana tehdään fiksuja päätöksiä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Markukseen tai lue lisää tietojohtamisen palveluistamme.