Vaivattomampi tie yrittäjyyteen toteuttamamme Oma Yritys-Suomi -palvelun avulla

Consultor on tehnyt yhteistyötä Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTin kanssa vuodesta 2011 alkaen.”Consultor on tuottamassa AHTi-yksikölle asiakaslähtöisiä, laadukkaita sähköisiä palveluita sekä niiden toteuttamisen edellyttämiä määrityksiä, ohjeistoja ja ratkaisuja käyttöönoton sekä toteutuksen tueksi. Asiantuntijapalvelut tukevat AHTi-yksikön vastuulla olevien sähköisiin tieto- ja asiointipalveluihin liittyvien kehityshankkeiden läpivientiä vuosien 2012-2015 välisenä aikana. Kehittämistyön tuloksena syntyvät ja käyttöönotettavat alustat ja niihin liittyvät palvelut on suunnattu mm. yritystoimintaa harkitseville, aloittaville ja harjoittaville henkilöille. Sähköisillä palveluilla, kuten nyt avatulla Oma Yritys-Suomi -palvelulla, on laajat toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla”, kertoo AHTi-yksikön johtaja Heikki Heikkilä.

”Consultor on kantanut toteutusvastuun Oma Yritys-Suomi -projektissa, vastaten niin projektinhallinnasta, suunnittelusta, määrittelystä, konseptoinnista, rautalankamalleista, toteuttamisesta kuin testauksestakin”, kertoo Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson. ”Palvelun taustalta löytyy avoimen lähdekoodin Liferay-teknologia sekä Alfresco-dokumentinhallintajärjestelmä.Tällä yhdistelmällä toteutamme parhaillaan lukuisia muitakin julkisia verkkopalveluja yhteistyössä AHTin kanssa. Toivomme Oma Yritys-Suomi -palvelun tekevän sujuvammaksi tietä yrittäjyyteen, kun yrittäjäksi ryhtymistä suunnitteleva saa kaikki tarvitsemansa tiedot yhdestä paikasta”, Andersson jatkaa.
OYS.jpg
Oma Yritys-Suomi on osa Yritys-Suomi -kokonaisuutta, jota koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Oma Yritys-Suomi on yritykselle tai yrityksen perustajalle tarkoitettu verkkopalvelu yrityksen asioiden hoitamiseen. Palveluun kootaan yrityksen tilanteeseen parhaiten sopivat työkalut ja sähköiset asiointipalvelut helposti yhdestä paikasta saavutettavaksi. Palvelun perustoiminnallisuus koostuu yhdelle tai useammalle yritysaihiolle tai rekisteröidylle yritykselle tarkoitetusta työtilasta, jonka kautta tarjotaan työtilakohtaisesti verkkopalveluja, joiden avulla voi käsitellä toimintaan liittyviä tietoja, suunnitella yrityksen toimintaa sekä valmistella ja säilyttää siihen liittyviä asiakirjoja.
Lue lisää casestä täältä ja tutustuOma Yritys-Suomi –palveluun.
Lisätietoja antavat:
AHTi-yksikkö
Heikki Heikkilä
Johtaja
Puh. 0295 020 100
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601