Vakaata kasvua

Vuosi 2018 oli tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy:n neljästoista tilikausi. Yrityksen 31.12.2018 päättyneen tilikauden liikevaihto ja tulos kasvoivat 25%; liikevaihto oli 3,5 M€ (vuonna 2017: 2,8 M€) ja liikevoitto 0,5 M€ (0,4 M€). Vuoden 2017 loppupuolella alkanut kasvu jatkui koko vuoden 2018 ylittäen liikevaihto-odotukset. Vakaa kasvu onnistuttiin saavuttamaan säilyttäen samalla erinomainen tuloksentekokyky.

Vuoden suurin yksittäinen uutinen oli omistuspohjan muutos, kun Solemo (SOL) osti enemmistön Consultorin osakkeista. Consultor on jatkanut toimintaa itsenäisenä yrityksenä. SOLin ja Consultorin yhteistyö on lähtenyt liikkeelle erittäin hyvin. SOLin henkilöstö on markkinoinut laajalle asiakaskunnalleen Consultorin palveluja. Lisäksi molempien yritysten henkilökunta on yhteistyössä identifioinut useita liiketoiminnan kehityskohteita, joissa hyödynnetään kahden hyvin eri taustoista tulevan yrityksen synergioita. Omistusjärjestelyjen jälkeen Consultorin hallituksen puheenjohtajana on toiminut Juhapekka Joronen.

Vuoden 2018 aikana tietoturva nousi projektinhallinnan rinnalle Consultorin liiketoiminnan painopistealueena. Merkittävimpänä virstanpylväänä tässä kehityksessä oli Väestörekisterikeskuksen järjestämä valtionhallinnon digitaalisen turvallisuuden konsultointi- ja auditointipalveluiden kilpailutus, jossa Consultor valittiin toimittajaksi puitejärjestelyyn vuoteen 2021 asti. Saimme tämän sopimuksen kautta jo loppuvuodesta 2018 merkittävän määrän tilauksia ja tilausten määrä tulee kasvamaan huomattavasti vuoden 2019 aikana.

Kuluvalta vuodelta odotetaan maltillista ja kestävää liikevaihdon kasvua hyvällä kannattavuudella. Yhtiön liiketoiminnasta suurin osa tulee edelleen julkishallinnon ICT-palveluista, mutta yksityissektorin osuutta liiketoiminnasta pyritään kasvattamaan merkittävästi lähivuosien aikana.

”Liiketoiminnan kehityksen suunta on hyvä ja vauhtikin kohtuullisen tyydyttävä, joten tästä on hyvä jatkaa luottavaisin mielin”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

Lisätietoja: