Varautumista Valtio Expossa

Vuoden 2024 Valtio Expon teemana oli Vastuu huomisesta – uudistuva ja vaikuttava julkishallinto. Kyseessä on Valtiokonttorin järjestämä messutapahtuma, mikä esittelee valtionhallinnon ajankohtaisimmat aiheet ja tarjoaa verkostoitumispaikan valtionhallinnon asiantuntijoille. Messujen näytteilleasettajat ovat valtionhallinnon yhteistyökumppaneita.

Consultor on ollut mukana messuilla jo lukuisia vuosia, eikä tämäkään vuosi ollut poikkeus. Osastollamme keskiössä oli varautuminen sekä NIS2-direktiivi. Halusimme käydä keskustelua aiheista erityisesti, koska EU:n laajuinen kyberturvallisuutta käsittelevä NIS2-direktiivi tulee voimaan jo lokakuussa 2024. Direktiivin tavoitteena on taata, että kriittisiin infrastruktuureihin kuuluvat palveluntarjoajat ovat asianmukaisesti suojattuja kyberhyökkäyksiltä ja muilta tietoturvauhilta.

Teetimme lyhyen varautumisaiheisen kyselyn osastollamme, missä selvitimme myös vierailijoiden tietämystä NIS2-direktiivistä. Vastauksia kerättiin ja analysoitiin osastollamme Microsoftin Power Platform -ratkaisuja hyödyntäen. Kysely toteutettiin käyttäen Power Apps -mobiilisovellusta, mikä tarjosi käyttäjäystävällisen tavan kerätä vastauksia mobiililaitteilla. Kyselyssämme oli neljä kysymystä, joihin vastaajat valitsivat vastaukset valmiista vaihtoehdoista. Kyselyn tuloksia julkaistiin tapahtuman aikana messuosastollamme Power BI -raportin avulla. Vastausten nopea julkaisu antoi messuvierailijoille mahdollisuuden tarkastella paikan päällä muiden vierailijoiden vastauksia.

Power BI raportti
Power Bi -raportti päivän vastauksista.

Yllä olevasta Power Bi -raportista nähdään, että tietämys NIS2-direktiivistä ja oman organisaation valmistautumisesta sen voimaantuloon vaihtelee merkittävästi. Vastausten perusteella, suurin osa vastaajista ei ole tietoinen NIS2-direktiivistä, sillä kysyttäessä ”Mikä on NIS2?” vastausvaihtoehto ”Nordic International Standard 2” keräsi yli puolet vastauksia, vaikka vastausvaihtoehto ei vastaa NIS2-direktiivin oikeaa merkitystä. Sen sijaan vain kolmasosa vastaajista tunnistaa oikean vaihtoehdon ”Kyberturvallisuusdirektiivi”. Keskusteluista vierailijoiden kanssa kävi myös ilmi, että osalle, joille direktiivi oli ennestään vieras, tapahtuma tarjosi paljon lisätietoa.

Varautuminen on viisautta

Juha Rautava ja Pekka Ryhänen
Juha Rautava (vas.) ja Pekka Ryhänen (oik.).

Varautuminen oli keskiössä myös aamupäivän tietoiskussamme, jonka otsikkona oli ”Varautuminen on viisautta: Miten päästä alkuun?”. Puheenvuorossa Consultorin johtava konsultti Pekka Ryhänen ja turvallisuusasiantuntija Juha Rautava kävivät läpi varautumiseen liittyviä prosesseja ja perusperiaatteita, joiden avulla lähteä varautumisessa liikkeelle.

Varautuminen on keskeinen osa yrityksen riskienhallintaa ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamista. Se ulottuu kriisiviestinnästä ja toimintasuunnitelmista poikkeustilanteisiin aina henkilöstön koulutukseen ja valmiuksien varmistamiseen sekä palautumissuunnitelmiin.

Puheenvuorossa korostettiin, että tärkeä askel varautumisessa on riskien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen. Tämä edellyttää huolellista riskianalyysia, jonka avulla arvioidaan mahdollisia uhkia ja niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Vasta kun riskit on tunnistettu, voidaan kehittää tarvittavia toimenpiteitä niiden minimoimiseksi ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. On myös tärkeää tunnistaa organisaation ydintoiminnot eli ne keskeiset toiminnot, jotka on taattava toimiviksi kaikissa tilanteissa.

Puheenvuorossa nostettiin esille myös varautumisen keskeisiä periaatteita. Henkilöstön sitouttaminen nousi tärkeäksi teemaksi. Varautuminen nähtiin yhteisenä projektina, johon koko organisaation tulisi osallistua. Vaikka tarkat tekniset yksityiskohdat on pidettävä suojattuina, henkilöstön kokemus ja osallistuminen ovat tärkeitä varautumisen kannalta.

Lisäksi puheenvuorossa tuotiin esille, että varautuminen ei ole kertaluontoinen tapahtuma, vaan jatkuva prosessi. Suunnitelman päivittäminen ja testaaminen säännöllisesti ovat olennainen osa varautumista. Jatkuvan kehittämisen avulla varmistetaan, että organisaatio on valmis kohtaamaan erilaisia haasteita ja kriisitilanteita tehokkaasti ja joustavasti.

Kiitos vielä kaikille osastollamme vierailijoille sekä puheenvuoromme kuuntelijoille. Mielenkiintoa osastollamme herättänyt samppanjapullo on myös arvottu ja olemme olleet yhteydessä voittajaan pullon toimittamiseksi.

Jatkamme mielellämme kanssanne keskustelua NIS2-direktiiviin tai varautumiseen liittyen. Olkaa rohkeasti yhteydessä, niin voimme yhdessä varmistaa liiketoimintanne jatkuvuuden myös tulevaisuudessa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!