Verohallinnon hankkeet hallintaan Consultorin toimittaman järjestelmän avulla

Consultor aloitti marraskuussa 2014 konsultoinnin Verohallinnon hankehallintaan ja hankesalkkujen hallintaan liittyvään järjestelmään. Hankinta kilpailutettiin Hanselin Teknisen IT-konsultoinnin tietokanta- ja integraatiopalvelujen osa-alueella. Toimitusprojekti päättyi kesäkuussa 2015, kun projekti vastaanotettiin hyväksytysti aikataulussa. Hankinnan kohteena on Microsoftin  Sharepoint  2013 ja Project Server -valmisohjelmistoihin perustuvan tietojärjestelmäratkaisun suunnittelu ja toteuttaminen sekä käyttöönoton ja käytön tukipalvelut.
”Toteutettavan tietojärjestelmän tarkoituksena on Verohallinnon toimintaan liittyvien kehittämiskohteiden hallinta, kehittämisportfolion suunnittelu ja hankkeiden edistymisen seuranta. Ratkaisu tukee Verohallinnon kehittämisen koko elinkaarta”, kertoo Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
”Hankevalmisteluratkaisu toteutettiin Microsoft SharePoint App -teknologialla, jolloin saatiin helppokäyttöinen ja vaatimukset täyttävä ratkaisu. Käyttäjät kirjaavat kyseiseen ”Valmistelutyökaluun” kehittämiskohteet, joita käyttäjät voivat kommentoida ja täydentää. Prosessia tuetaan automaattisen työnkulun avulla. Salkunhallintaratkaisu toteutettiin Microsoft Project Server -ohjelmistolla. Tällöin tiedot projekteista ja niiden strategisista painostuksista sekä resurssitarpeista voitiin viedä keskitetysti yhteen paikkaan, jossa niitä voidaan arvioida ja hallita. Raporttien tiedot haetaan reaaliaikaisesti Project Server -tietokannasta. Tämä tukee sujuvaa tiedonkulkua projektien ohjauksessa”, Andersson jatkaa.
”Verohallinto kehittää ja optimoi prosessejaan jatkuvasti, ja Consultorin toimittaman järjestelmän avulla kehittämisehdotusten ja kehittämissalkun hallintaan saadaan kaivattua läpinäkyvyyttä, yhtenäisyyttä ja tehokkuutta”, kertoo Verohallinnon laatupäällikkö Tiina-Liisa Huhtanen.
Verohallinto on suurin valtiovarainministeriön hallinnonalan virastoista. Verohallinnon keskeinen tehtävä on huolehtia verotuksen yhdenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. Verohallinto kerää veroja ja veronluonteisia maksuja vuosittain lähes 64 miljardia euroa, mikä on yli kolmasosa Suomen bruttokansantuotteesta. Verohallinnon eri toimialueiden tietojärjestelmistä vastaa Tietohallintoyksikkö.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi
Verohallinto
Tiina-Liisa Huhtanen
Laatupäällikkö
etuimi.sukunimi@vero.fi