Verohallinto ostaa Consultorin osaamista Veronsaajien verkkopalvelun toteutukseen ja ylläpitoon

Verohallinto on tilannut Consultorilta asiantuntijatiimin toteuttamaan Veronsaajien verkkopalvelun yhdessä Verohallinnon henkilökunnan kanssa.

Veronsaajien verkkopalvelu on Verohallinnon tarjoama palvelu, joka tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista. Sivustoa käyttävät veronsaajat, ts. valtio, kunnat, seurakunnat, Kela ja veronsaajien edunvalvontaorganisaatiot, verotulojen tilitysten seurantaa ja talouden suunnittelua varten. Sivustoa käyttävät jonkin verran myös media ja tutkijat. Sivustolla on noin 600 vakituista käyttäjää.

Uudistettu Veronsaajien verkkosivusto toteutetaan Verohallinnon Azure -pilvipalveluun. Ylläpitotyö toteutettavan palvelun osalta koostuu kahdesta osa-alueesta, toteutuksen mahdollisista vuotuisista ylläpitotarpeista ja virhekorjauksista sekä toisena osana jatkokehitystyö uusien raporttien tai muiden palveluun tehtävistä Verohallinnon priorisoimista uusista ominaisuuksista.

”On hienoa jatkaa todella pitkään jatkunutta asiakassuhdetta uudella projektilla. Azure-pilvipalveluympäristö ja PowerBI tekevät projektista erityisen mielenkiintoisen meille”, toteaa toimitusjohtaja Markus Andersson.

Lisätietoja: