Yhdistymisen vuosi 2023 – liikevaihto kohosi liki 10 miljoonaan euroon

Vuonna 2023 Consultor Finland Oy jatkoi vahvaa liiketoimintaansa niin julkishallinnon kuin yksityissektorin parissa. Vuosi muodostui liikevaihdon osalta hyväksi markkinaolosuhteisiin nähden yrityksen kannattavuuden säilyessä liki aiemmalla tasolla. Consultorin kokonaisliikevaihto kohosi noin 9,73 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 1,35 miljoonaa euroa.

Vuosi 2023 oli ensimmäinen kokonainen vuosi T-Base Oy:n yrityskaupan jälkeen. Yrityskauppa vahvisti Consultorin osaamista Microsoftin teknologioiden alueella, erityisesti tietokanta-, data-, raportointi- ja sovelluskehitysosaamisessa. T-Base Oy fuusioitui osaksi Consultoria 1.1.2024.

Consultorin asiantuntijat jatkoivat työskentelyä tietotekniikkaprojektien johtamisen, vaativan järjestelmäkehityksen, tietoturvan sekä tiedolla johtamisen alueilla. Asiakaskuntaan kuuluivat useiden julkishallinnon toimijoiden lisäksi merkittäviä toimijoita vähittäiskaupan, finanssialan ja teollisuuden aloilta. Yksityissektorille suunnattujen toimitusten osuus on jatkanut kasvuaan julkishallinnon pysyessä edelleen erittäin tärkeänä asiakastoimialana yritykselle.

Tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset, vaikka toimintaympäristö aiheuttaa yrityksen kehittämiselle omat haasteensa. Strategian toteuttamista jatketaan sekä pyritään rakentamaan vahvaa ja kestävää menestystä myös tulevaisuudessa.

”Viime vuodet ovat haastaneet kaikkia yrityksiä monella tavalla, eikä vuosi 2023 ollut tästä trendistä poikkeus: epävarmuuden sietämisestä on tullut yrityksille ja erityisesti yritysten henkilöstölle arkipäivää. Vaikka vuosi 2023 jäi kasvun osalta odotuksista, pidän kuitenkin viime vuoden suoritusta kokonaisuudessaan todella hyvänä. Tulevaan vuoteen suhtaudumme nöyrästi, mutta luottavaisesti. Haluamme auttaa asiakkaitamme onnistumaan kehityshankkeissaan: uskoisin, että onnistumisille on asiakkailtamme tilausta myös haastavampina aikoina”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.