Yhteistyöhön uuden toimittajan kanssa – projektinhallinta luonteva alku yhteiselle taipaleelle

Yhteistyön aloittaminen uuden toimittajan kanssa saattaa tuntua riskialttiilta, etenkin jos ensimmäinen projekti on mittasuhteiltaan suuri. Mikäli et halua koko projektia tekijöineen uudelta kumppanilta, ehdotamme ensimmäiseksi yhteiseksi askeleeksi projektisi vetovastuun antamista käsiimme.
Olemme projektinhallinnan vahvoja ammattilaisia ja vedämme mielellämme projektistasi tavoitteidesi mukaisesti. Tutustu alla olevaan caseen yhdestä vastaavasta projektinhallinan alueen konsultoinnistamme!

Case Liikennevirasto
Consultor aloitti toukokuussa 2014 Liikennevirastossa uudessa tietojärjestelmäprojektissa, jossa asiantuntijamme vastuulla on tekninen projektipäällikkyys. Hankinta kilpailutettiin Hanselin Teknisen IT-konsultoinnin hanke- ja projektinhallintapalvelujen osa-alueella ja sopimus optioineen on voimassa korkeintaan 7.8.2016 saakka.

Asiantuntijan tehtävänä on toimia Liikenneviraston edustajana tietojärjestelmäprojektin eri vaiheissa siten, että hän osallistuu tietojärjestelmän kilpailutusprojektiin sekä kilpailutuksen perusteella valittavan toimittajan kanssa käynnistettävään toimitusprojektiin.

Liikennevirasto vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Liikennevirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja edistää toimialallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.

Edellä mainitun kaltainen tapa on hyvä keino aloittaa yhteistyö, jolloin asiakas tutustuu rauhassa uuteen toimittajaan.