Projektin­hallinta­palveluja viisumi­tieto­järjestelmän käyttöön­ottoon ulko­ministeriölle

Consultor teki vuonna 2017 Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kanssa puitesopimuksen johtamisen ja kehittämisen konsultointipalveluista vuosille 2017-2021. Puitesopimus kohdistuu IT-johtamisen ja -riskienhallinnan sekä tietohallinnon kehittämisen osa-alueelle.

Sopimuksen myötä Hanselin asiakkaat saavat käyttöönsä valmiiksi kilpailutetut johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut liittyen tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen, tietohallinnon riskienhallintaan sekä IT-hanke- ja projektihallintaan. Hanselin asiakkaita ovat valtionhallinnon hankintayksiköt, kuten ministeriöt, niiden alaiset valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset sekä valtion rahastot ja muut valtion hankintayksiköt.

Ulkoministeriö tilasi Consultorilta projektinhallinnan asiantuntijapalveluita käyttäen Hansel Oy:n Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021 -puitejärjestelyä. Consultor tukee Ulkoministeriötä projektijohtamisessa uuden viisumitietojärjestelmän käyttöönoton ajan.

Kiinnostuitko? Ota yhteys Pekkaan

Ei hakutuloksia