Consultor Finland Oy tilinpäätöstiedote 2008

Consultor vahvisti asemiaan valtionhallinnossa

Consultor Finland Oy:n neljäs tilikausi sujui kasvun merkeissä. Yrityksen 31.12.2008 päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin 2,31 MEur (vuosi 2007: 2,03 MEur) ja liikevoitto noin 0,33 MEur (0,24 MEur). Vuoden aikana Consultorin asiakasprojekteissa työskenteli keskimäärin 25 konsulttia.

Vuoden 2008 aikana Consultor Finland Oy solmi useita merkittäviä asiakassopimuksia. Hanselin valtiohallinnon IT-konsultointia koskevan puitesopimuksen alla syntyi useita uusia toimeksiantoja. Keskeisimpiä olivat Verohallituksen kanssa aloitettu yhteistyö integraatiokonsultointipalvelujen toimittamisesta vuosille 2008-2012 sekä konsultointisopimukset Valtiokonttorin, Viestintäviraston, YLE:n sekä Opetushallituksen kanssa. Lisäksi Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) kanssa aloitettiin yhteistyö vuosille 2008-2009 solmitun puitesopimuksen pohjalta. Vuoden 2008 asiakastoimituksista noin 40% suuntautui julkishallintoon. Yrityssektorin asiakkaat muodostuivat lähinnä globaaleista suuryrityksistä useilla eri toimialoilla.  

Consultorin liikentoiminnan perustana säilyi vahva IT-osaajaverkosto. Liiketoiminnan painopiste siirtyi tietotekniikan palveluyrityksistä enemmän tietotekniikkaa loppukäyttäjinä edustaviin organisaatioihin. Samalla konsultointien painopiste siirtyi osaajaresursoinnista johdon konsultointiin ja vastuullisten osaajatiimien toimittamiseen. Johdon konsultointipalveluista merkittävimpinä alueina olivat rekrytointikonsultointi, projektivalmennus, projektinhallinta ja hankintojen tukikonsultointi. Osaajatiimeille oli kysyntää erityisesti Microsoft -kehitysteknologioiden parissa.

Vuosi 2009 on käynnistynyt edelleen positiivisissä merkeissä. Yritys ennustaa alkuvuoden tilauskantansa perusteella liikevaihtonsa kasvavan kuluvalla tilikaudella noin 25% ja kannattavuuden säilyvän hyvänä.