Consultor Finland Oy toimittaa Documentum-osaamista ECHA:lle

Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) ja Consultor aloittivat vuonna 2009 pitkäaikaisen yhteistyön uuden EU-viraston prosessien ja sitä tukevien työkalujen kehittämiseksi.

Tuorein Consultorin aloittama toimeksianto koskee Euroopan Kemikaaliviraston Documentum-sisällönhallintajärjestelmän kehittämistä raportoinnin ja tiedon säilyttämisen parantamiseksi.

Euroopan kemikaalivirasto hoitaa kemikaalien rekisteröintiin, arviointiin, lupamenettelyihin ja rajoituksiin (REACH) liittyviä asioita ja varmistaa kyseisten menettelyjen johdonmukaisuuden kaikkialla Euroopan unionissa. REACH-menettelyjen tarkoituksena on antaa tarkempaa tietoa kemikaaleista, varmistaa, että niiden käyttö on turvallista, ja vahvistaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Kemikaalivirasto sijaitsee Helsingissä. Lisätietoja osoitteesta: http://echa.europa.eu/.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601