Consultor Finland Oy:n tilinpäätöstiedote 2010

Consultor Finland Oy:n projektiosaamisella kysyntää – liikevaihto kasvoi 14 %

Consultor Finland Oy:n kuudes tilikausi sujui vahvan kasvun merkeissä. Yrityksen 31.12.2010 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 3,30 MEur (vuosi 2009: 2,90 MEur) ja liikevoitto noin 0,51 MEur (0,42 MEur). Suurin yksittäinen syy kasvun jatkumiseen oli menestyminen valtionhallinnon IT-konsultoinnin kilpailutuksissa. Kasvun myötä Consultor muutti keväällä uusiin toimitiloihin Vantaan Technopolikseen.

Keskeisiksi teemoiksi vuoden 2010 aikana muodostuivat projektiosaaminen sekä tietojärjestelmien integraatiot. Projektiosaamisen puolella perinteisen projektinhallinnan ohella tärkeitä teemoja olivat riskienhallinta, viestintä, salkunhallinta sekä yleinen johtamisosaaminen. Integraatioiden puolella keskeisiä olivat palveluväyläratkaisut, joita toteutettiin useita vuoden 2010 aikana.

Päättynyt vuosi toi mukanaan useita uusia yhteistyösopimuksia. Lisäksi Hanselin valtionhallinnon IT-konsultointia koskevan puitejärjestelyn alla syntyi uusia toimeksiantoja. Uusista asiakkuuksista mainittakoon Puolustusministeriö, jonka Turvallisuusverkko-hankkeeseen aloitettiin konsultointipalvelujen toimittaminen loppuvuodesta. Muita vuoden 2010 aikana syntyneitä uusia asiakkuuksia olivat mm. SOK sekä Energiamarkkinavirasto.

Consultorin kasvun odotetaan jatkuvan vuoden 2011 aikana tasaisena ja alkuvuoden perusteella odotuksille on olemassa hyvät perusteet. Kuluvan vuoden aikana Consultor tulee tiivistämään yhteistyötä kumppaneittensa kanssa. Samalla haetaan uusia kumppanuuksia alueilla, jotka teknologisesti ovat Consultoria ja Consultorin asiakkaita lähellä. Yrityksessä jatketaan loppuvuonna alkanutta laadunkehittämistoimintaa, jonka tuloksena otetaan alkuvuoden aikana käyttöön uusi laatusuunnitelma.

Lisätietoja:

Markus Andersson, toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601 etunimi.sukunimi@consultor.fi.

Consultor Finland Oy on vuonna 2004 perustettu tietotekniikan palveluyritys, joka kantaa vastuun asiakkaan tietotekniikan kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Consultorin toimeksiannoissa työskenteli vuonna 2010 keskimäärin 40 asiantuntijaa.