Consultorilta projektinhallintapalveluja Vimanalle

Consultor voitti Vimana Oy:n järjestämän kilpailutuksen projektinhallintapalvelusta, jossa tehtävänä on tukea valtiovarainministeriötä hankkeiden selvitys- ja määrittelytyöhön liittyvissä tehtävissä.

Työ jakaantuu kolmeen toimenpidealueeseen. Ensimmäinen toimenpidealue on valtakunnallinen palveluintegraatio sekä yhteentoimivuuden vaatimusten edistäminen, jossa keskeisessä asemassa ovat Suomi.fi, turvallisuusverkko, yhteiset integraatiopalvelut, datakeskusten ja pilvipalveluiden käyttö, sekä alueiden kytkeminen valtakunnallisiin palveluihin ja tietoverkkoihin. Toinen toimenpidealue on tiedolla johtamisen kansallisen tietoalustan kehitys ja johtamisen työkalut sekä integroinnit lähdejärjestelmiin ja tietovarantoihin. Kolmas toimenpidealue on tulevaisuuden teknologioiden käyttöönottojen edistäminen, kuten muun muassa tekoälyyn perustuvien palveluiden käyttöä tukevat toimenpiteet ja kokeilut.

Hankintasopimuksen voimassaoloaika on kaksi vuotta eli vuoden 2021 loppuun asti.

”Vimana Oy on ollut Consultorin asiakkaana koko elinkaarensa ajan ja olemme todella iloisia, että asiakkuus jatkuu edelleen”, toteaa Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy tuottaa ja tarjoaa maakunnille yhteisiä asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkii markkinoilta ja yhteistyökumppaneilta tarvittavia ratkaisuja. Valtion omistamat erityistehtäväyhtiöt SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistetään valtakunnalliseksi yhtiöksi 1.2.2020, jolloin Vimana Oy:n liiketoiminta siirtyy SoteDigi Oy:lle.

Lisätietoja: