Consultorin IT-gallupin tuloksia Kuntamarkkinoilta

Toteutimme Kuntamarkkinat-tapahtumassa 14.-15.9.2016 osastollamme IT-aiheisen gallup-kyselyn, jossa vastaaja sai merkitä nuppineulalla mielipiteensä haluamaansa kohtaan seinätaulussa. Kysymyksiä oli kolme, joista kuhunkin oli annettu neljä valmista vastausta. Lisäksi vastausvaihtoehtona oli ”Joku muu”, jolloin vastaaja sai kirjoittaa vastauksensa lapulle ja lisätä sen tauluun.
Vastaajia riitti välillä jonoksikin asti ja myös omia vaihtoehtoja lisäiltiin innokkaasti. Gallupiin vastasi yhteensä yli kolmesataa kävijää. Tapahtuman päätteeksi taulu näytti tältä:
4b
Seuraavassa hieman yhteenvetoa gallupin tuloksista.
Minkälaista IT-osaamista organisaatiossasi pitäisi kehittää?
Ylivoimaisesti eniten vastauksia keräsi vaihtoehto Toiminta ja prosessit (50 %). Hyvänä kakkosena tuli palvelunhallinta (23 %). Kilpailutus (11 %) ja projektin johtaminen (11 %) saivat nekin kannatusta. Vaihtoehdon Joku muu (5 %) mukaan myös seuraavat asiat kaipaisivat kehittämistä: henkilökunnan IT-osaaminen, luottamushenkilöiden IT-osaaminen, tilaajaosaaminen, asianhallinta, integraatio-osaaminen, ketterä toimintamalli, nettisivut sekä informaation kulku IT-asioissa.
gallup-tulokset1
Minkälaisia IT-projekteja organisaatiossasi on tulossa?
Vastausten perusteella suurin osa kuntasektorin tulevista projekteista liittyy IT-ympäristön kehittämiseen (30 %) taikka asiointiin ja asianhallintaan (29 %). Myös tiedolla johtamiseen liittyvät projektit (19 %) sekä verkkoalustoihin (intranet, ekstranet, internet) liittyvät projektit (19 %)  keräsivät tasaisen kannatuksen. Vaihtoehtoon Joku muu (3 %) listattiin yhteistyö yrittäjien kanssa, digitalisaatio, sähköinen kokoustenhallinta, sähkölukko sekä lisäksi alakohtaisia projekteja kuten ODA (omahoitajan digitaaliset arvopalvelut), Isaacus-tietoallas ja rakennusvalvonnan sähköinen arkistointi.
gallup-tulokset2
Mikä on IT-toimittajan tärkein ominaisuus?
IT-toimittajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousi projektinhallintaosaaminen (31 %), mutta myös toimialatuntemusta (29 %) toivottiin lähes yhtä paljon. Kauaksi näistä ei jäänyt myöskään ketteryys (22 %). Paikallisuuttakin pidettiin jonkin verran tärkeänä (8 %), mutta vielä useampi valitsi kohdan Joku muu (10 %) ja lisäsi oman vaihtoehtonsa. Tässä eniten mainintoja sai luotettavuus, sen jälkeen järjestyksessä asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, käyttäjälähtöisyys, toimintavarmuus, yhteistyökyky ja ”herkkä korva”, joustavuus, lisäarvo sekä kärsivällisyys. Lisäksi mainittiin monipuolisuus, avoimet rajapinnat, tekninen varmuus, tuki ja ”ohjaus” yksilölle sopivalla tasolla. Eräs vastaaja muotoili vastauksensa näin: ”Ei toimita sitä, mitä asiakas luulee tilaavansa, vaan sen, mitä asiakas tarvitsee”.
gallup-tulokset3
Kiitos kaikille vastanneille! Saimme vastauksista hyvän yleiskatsauksen kuntasektorin nykytilanteeseen IT-asioissa. Tulemme käsittelemään kysymysten aihepiirejä vielä tarkemmin blogissamme loppuvuoden aikana, joten kannattaa seurata uutiskirjettämme ja kotisivujamme.
Lisätietoja:
Tiina Härjämäki, markkinointipäällikkö
Consultor Finland Oy
Puh. 045 323 1090
etunimi.sukunimi@consultor.fi
Markus Andersson, toimitusjohtaja
Consultor Finland Oy
Puh. 040 754 4601
etunimi.sukunimi@consultor.fi