Tavoitteena koko julkishallinnon yhteinen käyttövaltuushallinta

Valtiovarainministeriö on tilannut DigiFinland Oy:ltä selvityksen julkisen hallinnon käyttäjien tunnistamisen ja käyttövaltuushallinnan kokonaisuuden rakentamisesta. DigiFinland on valinnut Consultorin tämän työn toteuttajaksi.

Tällä hetkellä julkishallinnon käyttövaltuushallinta on toteutettu useilla erilaisilla ratkaisuilla, jotka pohjautuvat toisistaan poikkeaviin järjestelmätoteutuksiin ja niiden teknologinen kirjo on laaja. Tavoitteena on rakentaa julkishallinnon käyttövaltuushallinnan ratkaisu, joka mahdollistaa identiteettien ja käyttöoikeuksien elinkaarenhallinnan sekä kertakirjautumisen ICT- palveluihin kansallisella tasolla kaikille toimijoille.

”Valtiohallinto etsii edistyksellistä ratkaisua julkishallinnon käyttövaltuushallintaan, ja minusta on äärimmäisen hienoa saada olla mukana sellaisen luomisessa”, iloitsee Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

DigiFinland Oy on Suomen valtion omistama kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on edistää sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT:n yhteensopivuutta. DigiFinland syntyi 1.2.2020, kun vuonna 2017 perustetut valtion erityistehtäväyhtiöt SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistyivät.

Lisätietoja: